Studentie, Important

1800 de candidaţi la examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj

Concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca a avut loc în data de 25 iulie.

Au concurat 1800 de candidaţi pentru 650 de locuri bugetate (626 pentru români, 5 locuri pentru cetățeni de etnie rromă, 19 locuri pentru candidați din mediul rural) și 318 de locuri cu taxă.

Examenul de admitere a constat într-o probă unică, scrisă, în limba română, după sistemul grilă, pentru următoarele programe de studiu:

Medicină – 827 candidați înscriși. Concurența – 2.70/loc.

 • Proba de concurs: biologie și chimie
 • Locuri bugetate: prima notă 10, ultima notă 8,14
 • Locuri cu taxă: prima notă 9,37, ultima notă 7,94

Medicină Dentară – 226 candidați înscriși. Concurența 2,86/loc.

 • Proba de concurs: biologie și chimie
 • Locuri bugetate: prima notă 9.20, ultima notă 6,83
 • Locuri cu taxă: prima notă 9,15, ultima notă 6,52

Asistență Medicală Generală – 226 candidați înscriși. Concurența – 4,52/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate: prima notă 10, ultima notă 9,03
 • Locuri cu taxă: prima notă 9,85, ultima notă 7,75

Farmacie – 137 candidați înscriși. Concurența – 1,41/loc.

 • Proba de concurs: biologie vegetală și chimie organică / anorganică (la alegere)
 • Locuri bugetate: prima notă 10, ultima notă 7.53
 • Locuri cu taxă: prima notă 9.60, ultima notă 5,32

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 130 candidați înscriși. Concurența – 2,76/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetat : prima notă 9,70, ultima notă 7,58
 • Locuri cu taxă: prima notă 8,73, ultima notă 5,45

Radiologie și Imagistică – 95 candidați înscriși. Concurența – 5,0/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate: prima notă 9,85, ultima notă 9.0
 • Locuri cu taxă: prima notă 9.85, ultima notă 7,68

Tehnică Dentară – 119 candidați înscriși. Concurența – 3,83/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate: prima notă 9,9, ultima notă 9,05
 • Locuri cu taxă: prima notă 9.65, ultima notă 8.45

Nutriție și Dietetică – 40 candidați înscriși. Concurența – 1,90/loc.

 • Proba de concurs: chimie organică/ anorganică (la alegere)
 • Locuri bugetate: prima notă 10, ultima notă 8,35
 • Locuri cu taxă: prima notă 9.85, ultima notă 5.05

9 candidați au fost admişi fără concurs, fiind olimpici cu performanţe recunoscute la concursuri naţionale şi internaţionale.

Cinci locuri bugetate au fost alocate cetăţenilor de etnie rromă:

1 loc pentru programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, 1 loc pentru programul de studiu Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, 1 loc pentru programul de studiu Nutriție și Dietetică, 1 loc pentru programul de studiu Tehnică Dentară, 1 loc pentru programul de studiu Farmacie.

Nouăsprezece locuri bugetate au fost alocate candidaților din mediul rural:

6 locuri pentru programul de studiu Medicină, 4 locuri pentru programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, 1 loc pentru programul de studiu Radiologie și Imagistică, 1 loc pentru programul de studiu Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, 3 locuri pentru programul de studiu Tehnică Dentară, 3 locuri pentru programul de studiu Farmacie și 1 loc pentru programul de studiu Nutriție și Dietetică.

Rezultatele examenului au fost făcute publice pe pagina de internet a universităţii  şi afișate la avizierele din str. V. Babeș nr. 8.Lasă un răspuns

Site creat de