Studentie

450 de istorici-profesori prezenţi la Congresul Național al Istoricilor Români organizat de UBB Cluj

B Deschidere si plenare ziua 1 11

În perioada 25-28 august 2016 s-a desfășurat primul Congres Național al Istoricilor Romȃni (CNIR), organizat de către Universitatea Babeș-Bolyai, Comitetul  Național al Istoricilor din Romania, Academia Romȃnă, filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvania.

La această manifestare au participat aproximativ 450 de istorici-profesori, cercetători științifici, muzeografi, alți iubitori de istorie, din diverse centre academice ale României. O prezență specială au reprezentat-o participanții din Republica Moldova, Ucraina, Marea Britanie, Serbia, Ungaria, Austria, Italia etc.

Din comitetul științific al Congresului au făcut parte: Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Acad. prof. dr. Dan Berindei, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie al Academiei Române, Acad. prof. dr. Victor Spinei, Acad. prof. dr. Marius Porumb, Acad. prof. dr. Alexandru Zub, Prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Conf. univ. dr. habil. Gheorghe Cojocaru, Dr. Ioan Drăgan, Prof. Hadrian Virgil Arion.

Ședința de deschidere s-a desfășurat în Aula Magna a Universității și au luat cuvȃntul Acad. prof. univ. Ioan-Aurel Pop, Acad. Dan Berindei, care au subliniat importanța studiului istoriei în societate atât ca domeniu de cercetare, cât și ca disciplină de învățământ.

De asemenea, a susținut o prelegere în plen Prof. univ. dr. Martyn Rady de la University College London, School of Slavonic and East European Studies, invitatul special al manifestării.

Lucrările Congresului s-au desfășurat pe 47 secțiuni, 19 mese rotunde, 4 postere. Au avut loc mai multe sesiuni de prezentări de carte, respectiv un târg de publicații care a reunit prestigioase edituri din România.

În cadrul sesiunilor și a meselor rotunde au fost abordate noi aspecte metodologice și o varietate de teme privind istoria politică, economică, socială, istoria comunităților românești din afara granițelor, istoria elitelor, a Primului Război Mondial, demografie istorică, istoria Holocaustului și a comunităților evreiești din România, istoria comunismului, istorie ecleziastică etc.

Congresul care a reunit specialiști proveniți din spații geografice și intergeneraționale diferite a prilejuit ample dezbateri științifice privind problemele cu care se confruntă cercetarea istorică românească. S-a apreciat că istoriografia a făcut, după 1989 progrese semnificative dar sunt multe aspecte care se cer remediate sau dezvoltate.

În urma schimbului de experiență în cercetarea și predarea istoriei, transmis în zilele Congresului de la profesori și cercetători consacrați la tineri cercetători, masteranzi și doctoranzi, s-a subliniat necesitatea aplicării unor noi metode și tehnici de lucru în cercetarea istorică. Au fost discutate aspecte precum statutul personalului de cercetare și a celui didactic din învățământul preuniversitar și universitar, nevoia acordării unei finanțări corespunzătoare din partea organismelor abilitate ale statului, precum și o reconsiderare a emisiunilor cu caracter istoric în media scrisă și cea audio-vizuală din România.

O atenție specială trebuie să fie acordată formării cadrelor tinere, după cum se impune multiplicarea trimiterilor la stagii de documentare și perfecționare în străinătate a resursei umane din domeniul istoriografiei. Congresul istoricilor din România insistă pentru schimbarea ponderii istoriei în curricula şcolară, cel puţin două ore, la gimnaziu şi liceu, indiferent de profil, precum şi obligativitatea acestei discipline la examenele de capacitate şi bacalaureat.

Participanții la Congres au apreciat că se impune o coordonare din partea Comitetului Național al Istoricilor din Romȃnia a activităților privind marcarea Centenarului Marii Uniri, prin implicarea Academiei Române și a universităților din România.

S-a hotărȃt permanentizarea Congresului Național al Istoricilor Romȃni, prin organizarea acestuia din doi în doi ani, următorul Congres urmând a se desfășura în anul 2018 la Iași.Lasă un răspuns

Site creat de