Din Oras

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa: Se deruleaza actiuni de igienizare a Someșului Mic

poluare apa

Referitor la informațiile apărute în mass-media locală privind igienizarea râului Someșul Mic, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa reiterează următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice:

Prin intermediul apelor de suprafaţă se transportă cantităţi importante de reziduuri rezultate din activitatea aglomerărilor umane. Antrenarea deșeurilor pe râul Someșul Mic reprezintă rezultatul managementului deficitar în acest domeniu din localitățile riverane situate în amonte. Având în vedere problemele grave ale localităților riverane, inevitabil deșeurile au invadat cursul de apă. Odată cu rezolvarea acestei crize, cantitatea de deșeuri antrenate în Someșul Mic va scădea.

Responsabilităţile în domeniul salubrizării şi igienizării cursurilor de apă revin şi altor instituţii cu sarcini ce decurg din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare și a OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările şi completările ulterioare, în speţă administraţiilor publice locale.

Acestea au obligaţia, ca pe raza localităților, să asigure măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului și întreţinerea cursurilor de apă.

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, ca administrator al apelor, derulează activităţi de întreţinere a cursurilor de apă şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor. Totodată, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, derulăm permanent acțiuni proprii de igienizare a cursurilor de apă. În această perioadă formațiile de lucru au acționat pe râul Someșul Mic pentru degajarea deşeurilor menajere, vegetale şi a pet-urilor.

Progrese remarcabile pot fi obținute doar cu schimbări majore în plan comportamental. Derulăm sistematic campanii de constientizare si responsabilizare socială pentru a atrage atenția asupra riscurilor poluării.

De asemenea, de-a lungul râului Someșul Mic s-a constatat prezența mai multor specii de macrofite acvatice.

Răspândirea rapidă şi abundentă a acestor plante este cauzată în mare parte de tipul de înmulţire, acesta realizându-se în principal pe cale vegetativă, prin înrădăcinarea fragmentelor de macrofite. Aceste fragmente cu muguri pot fi transportate de curenţii de apă la distanţe considerabile.

Pentru recoltarea mecanică a acestor macrofite acvatice, la finele lunii septembrie 2016, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa va fi dotată cu un utilaj specific, urmând să se intervină în zonele critice de pe râul Someșul Mic, în colaborare cu Primăria Cluj-Napoca.Lasă un răspuns

Site creat de