Studentie

Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT) s-a reunit la Timișoara

Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT)

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 3-4 mai 2018, în reuniune de lucru, la Universitatea Politehnica Timișoara.

Au participat, de asemenea, în calitate de invitați, Prof.dr.ing. Harald Kainz, Președintele Asociației Universităților Tehnologice din Austria – TU Austria și Rectorul TU Graz, Prof.dr.ing. Petru Andea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, Prof.dr.ing. Claudia Popescu, Președintele CNFIS. Au fost analizate posibilitățile de colaborare între asociațiile ARUT și TU Austria, s-au supus evaluării propunerile legate de sistemul de învățământ superior tehnic românesc la 11 ani după implementarea ciclului Bologna (durata programelor, domenii de licență, specializări/programe master, studii doctorale) precum și proiectele ARUT în domeniul cercetării și al mobilității studenților și cadrelor didactice.

În cadrul reuniunii s-au pus bazele parteneriatului dintre Asociația Universităților Tehnologice din Austria (TU-Austria) și Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT), urmând să fie semnat un acord  cadru de cooperare – „Memorandum of understanding” – care va specifica direcțiile de colaborare în domeniul educației și cercetării între cele două structuri asociative.

Având în vedere complexitatea problematicii privind restructurarea învățământului tehnic superior românesc, membrii ARUT au hotărât constituirea unei comisii de lucru care să analizeze în detaliu toate aspectele care intervin în acest proces.

Până la întâlnirea ARUT din luna octombrie, de la București, Comisia instituită va prezenta un proiect de restructurare a ciclurilor de studii inginerești discutat în prealabil cu reprezentanți ai mediul economic, asociații profesionale, universități cu componentă tehnică semnificativă din țară și străinătate.

S-a aprobat pachetul de informații privind concursul interuniversitar de granturi de cercetare în cadrul ARUT. Competiția destinată tinerilor, cadre didactice și cercetători din cele cinci universități tehnice, va fi lansată în data de 15 mai 2018, iar rezultatele vor fi comunicate în 20 septembrie 2018. Suma alocată este de apoape 600.000 de euro.

De asemenea, s-a convenit ca Directorii Consiliilor de Studii Universitare de Doctorat din universitățile membre ARUT să elaboreze o propunere de evaluare a calității studiilor doctorale, cu indicatori de calitate relevanți și cuantificabili, în acord cu bunele practici atât din România cât și de la universități tehnice de prestigiu din străinătate, care va fi prezentată la reuniunea ARUT din luna octombrie 2018.

Mai mut, s-a aprobat regulamentul de mobilități interuniversitare ale personalului universitar și studenților în cadrul programului ARUT – Exchange pentru anul universitar 2018-2019.

Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT) își propune să reprezinte atât o platformă de colaborare pentru cele mai prestigioase universități cu profil tehnic din țară, cât și o voce comună, puternică și permanent implicată în optimizarea politicilor din educație și cercetare.Lasă un răspuns

Site creat de