Studentie, Important

Alianța Română a Universităților Tehnice s-a reunit în ședință de lucru la Cluj

Alianța Română a Universităților Tehnice s-a reunit în ședință de lucru la Cluj

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentată prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 22 – 23 noiembrie.

Au participat, de asemenea,  prof.dr.ing. Ioan Ștefan  Groza, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, prof.dr.ing. Claudia Popescu, Președintele CNFIS, Ionuț Stanimir – Directorul Executiv al Băncii Comerciale Române, Reinhard Schuelke – reprezentantul „ Wiley  Researcher Academy ”, prof.dr.ing.  Ioan Dumitrache – Președinte și prof. dr.ing. Radu Munteanu, din partea Coaliției Române pentru Educație în Inginerie – „Creding” .

S-au supus discuțiilor aspecte legate de:

  • restructurarea  sistemului de învățământ superior tehnic românesc;
  • aplicarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat;
  • colaborarea cu mediul economic –financiar.

Membrii ARUT au hotărât înaintarea spre analiză, Ministerulului  Educaţiei Naţionale (MEN), a proiectului de restructurare a ciclurilor de studii inginerești care are în vedere o mai bună corelare a sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european și cu cerințele pieței muncii.

Se propun modificări ale duratei studiilor pentru cele trei cicluri universitare (licență – masterat – doctorat), a titlurilor și calificărilor oferite, precum și reducerea numărului programelor de studii la domeniile de licență.

S-a convenit că Directorii Consiliilor de Studii Universitare de Doctorat din universitățile membre ARUT să elaboreze un model/template pentru întocmirea  raportului de evaluare internă a  domeniilor de doctorat.

Se vor face de asemenea propuneri  de modificare/eliminare  ai unor indicatori de performanță utilizați pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat ce se apreciază a fi irelevanți  sau imposibil  de determinat cu acuratețe  și care pot conduce la erori şi distorsiuni de apreciere.

În cadrul reuniunii s-au pus bazele colaborării cu Banca Comercială Română (BCR)  semnându-se  în acest sens „Protocolul de parteneriat strategic ARUT- BCR” în care sunt precizate obiectivele şi direcțiile de cooperare în domeniul educației și cercetării între cele două structuri asociative.

ARUT solicită MEN întreprinderea demersurilor necesare în vederea abrogării/modificării prevederilor Art.15 din OUG 90 din 2017 referitor la “obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției ” având în vedere faptul că  universitățile membre și nu numai, întâmpină probleme grave privind asigurarea plății utilităţilor, a bunurilor şi serviciilor de strictă necesitate pentru funcţionarea instituţiei, urmare în primul rând a creşterilor considerabile pe parcursul anului curent a tuturor preţurilor la utilităţi, bunuri și servicii.

ARUT își exprimă surprinderea și nemulțumirea față de reducerea de către Guvernul României cu 198 milioane de lei a bugetului alocat MEN în condițiile în care universitățile  nu au primit fondurile necesare pentru plata tranșei drepturilor salariale aferente anului 2018 și cele restante de anul trecut în conformitate cu OUG 20/2016 și legea 85/2016, precum și cu deciziile instanțelor judecătorești.

ARUT solicită MEN repartizarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020 şi alocarea granturilor finanţate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de doctorat să aibă în vedere cererea reală a pieței forței de muncă din România, în situația în care la ora actuală există un deficit uriaș de specialiști în domeniul științelor inginerești.Lasă un răspuns

Site creat de