Social & Cultura, Important

Ample lucrări de modernizare la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca (FOTO)

boli infectioase spital

În cadrul programului de modernizare a infrastructurii medicale a judeţului Cluj derulat de Consiliul Judeţean, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase au fost demarate o serie de noi investiţii menite să contribuie la creşterea calităţii actului medical, investiţii a căror valoare este de circa 1.580.000 lei. 

            În acest context, în cadrul unităţii medicale de pe strada Iuliu Moldovan se execută în prezent  lucrări de extindere a Laboratorului de analize medicale, spaţiul actual devenind insuficient urmare a transformărilor esenţiale intervenite în structura serviciilor furnizate de către spital în ultimii ani. Mai mult decât atât, în urma preluării fostului Centru de Diagnostic şi Tratament de pe strada Moţilor, spitalul funcţionează cu două laboratoare de analize medicale situate în locaţii diferite. Urmare a acestui fapt, din dorinţa obţinerii unei eficienţe sporite în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare şi a celor umane, s-a luat decizia ca cele două laboratoare să fuzioneze şi să funcţioneze în viitor în spaţiile cuprinse în proiectul actual, urmând a fi astfel eliminate o serie de cheltuieli de funcţionare. În acelaşi timp, personalul va fi utilizat mult mai eficient, ceea ce va permite o extindere a programului de activitate a laboratorului în două sau trei schimburi, în funcţie de nevoile reale şi în continuă creştere ale secţiilor, ale compartimentelor, ale camerei de gardă şi ale cabinetelor medicale de specialitate.

Totodată, în prezent se execută lucrări de reparaţii capitale şi modernizări la unitatea farmaceutică, importanţa modernizării acestui spaţiu fiind legată în primul rând de faptul că farmacia nu a beneficiat de astfel de lucrări din chiar momentul înfiinţării spitalului, respectiv din anul 1970.

            Nu în ultimul rând, din dorinţa de îmbunătăţire a condiţiilor din spaţiile destinate activităţilor medicale ale Ambulatoriului Integrat, se execută lucrări de reparaţii curente şi modernizare a cabinetelor medicale din cadrul unităţii situate pe strada Moţilor, la nr. 19. Totodată, modernizarea are în vedere şi un amplu proces de îmbunătăţire a circuitelor funcţionale, asigurarea unor spaţii de aşteptare corespunzătoare pentru pacienţi, amenajarea la standarde de calitate superioară a sectoarelor în care se realizează recoltarea probelor, a Laboratorului de Ecografii şi a Laboratorului de Endoscopii. De asemenea, pentru o cât mai bună punere în valoare a aparaturii de înaltă performanţă, respectiv a Computerului Tomograf şi a Mamografului digital achiziţionate din fondurile Consiliului Judeţean, se urmăreşte asigurarea unor condiţii optime în zona de recepţie pentru Laboratorul de Radiografie şi Imagistica medicală, pentru planificarea pacienţilor, zona de aşteptare şi relaţii cu pacienţii.

            „Toate aceste investiţii finanţate din bugetul Consiliului Judeţean şi pe care preconizăm să le finalizăm până la finalul lunii martie au rolul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor pe care spitalul le oferă, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi de confort pentru pacienţi şi pentru personalul medical care-şi desfăşoară activitatea aici”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

            Menţionăm în acest context faptul că unele lucrări s-au dovedit a fi necesare din perspectiva schimbării structurii funcţionale a spitalului, respectiv a faptului că dacă în trecut erau asigurate servicii medicale pentru pacienţi ce sufereau de o singură boala infecţioasă, în prezent o mare parte din pacienţii internaţi sunt afectaţi de diferite infecţii şi un număr mare de boli asociate.

În ceea ce priveşte proiectele de viitor, investiţiile preconizate se referă în principal la modernizarea laboratorului de recuperare şi balneofizioterapie, a compartimentului de chirurgie şi a sălii de operaţii de mici intervenţii din cadrul Ambulatoriului Integrat.Lasă un răspuns

Site creat de