Studentie

Anunț finalizare proiect „Creșterea gradului de utilizare a internetului pentru studenții UTC-N sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line”

comunicat echipamente IT UTCN
comunicat echipamente IT UTCN 2


Lasă un răspuns

Site creat de