Social & Cultura

Anunț solicitare oferte – INUS PRODIMPEX SRL

Anunț solicitare oferte în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță scriere proiect: – Întocmirea planului de afaceri; – Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea capacității societății INUS PRODIMPEX SRL”

Ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei; Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

I.1. Achizitor

Denumire: INUS PRODIMPEX SRL
Sediu social: Municipiul Cluj-Napoca, Str. FABRICII DE ZAHǍR, nr. 14, sc. 3, ap. 26,  județul CLUJ
Localitatea:Cluj-Napoca
Telefon:0745796251
E-mail:Inus_srl@yahoo.com
Cod unic de inregistrare:5149381
Numar inmatriculare ONRC:J12/162/1994
Reprezentant legal:LUNG MELANIA

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1.1) Denumirea/obiectul contractului 
Achiziție servicii de consultanță scriere proiect: – Întocmirea planului de afaceri; – Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare
II. 1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor
Tip contract: Contract de servicii
Locațiile de prestare:  Cluj-Napoca, Str. FABRICII DE ZAHǍR, nr. 14, sc. 3, ap. 26,  județul CLUJ
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie servicii
II. 1.4) Durata contractului de achizitie  De la data semnării contractului de consultanță până la data semnării contractului de finanțare.

III.1) Valoare supusă achiziției

Valoarea totala estimată a achiziției, fără TVA: 168.067,23 lei Prețul contractului nu se poate ajusta.

IV.I. Calendarul procedurii de selectie oferte

Termene limitaData, locul si ora
Termenul limită de primire a solicitărilor de clarificare15.03.2022
Termenul limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificare17.03.2022
Termenul limită de depunere a ofertelor21.03.2022, ora 13:00

V.I. Alte informatii și/sau clarificări pot fi obținute:

_______________________________________________________________________________________________

Documentația de atribuire impreună cu furmularele aferente, Informații suplimentare / clarificări pot fi obținute numai în baza unei solicitări scrise, înregistrate atât la solicitant, cât și la achizitor, transmise prin email, la următoarea adresa: Inus_srl@yahoo.com.

Operatorii economici interesați sunt rugați să solicite documentele/informații conform precizărilor anterioare.

Ofertele vor fi transmise conform formalităților prevăzute în documentația de atribuire.Lasă un răspuns

Site creat de