Liceu

Bunele practici europene în învăţarea mediată, aprofundate de echipa unei şcoli speciale din Cluj-Napoca

elevi deficiente

O delegaţie a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ special aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a participat pe parcursul săptămânii trecute la prima reuniune transnaţională în cadrul proiectului ,,Strengthening Thinking and Learning Skills/ Întărirea gândirii şi abilităţii de învăţare”, întâlnire ce a avut loc la Praga.

            În cadrul acestei reuniuni de proiect au avut loc diverse workshop-uri referitoare la învăţarea mediată, au fost prezentate instrumente şi secvenţe de învăţare bazate pe teoria Reuven Feuerstein, s-au organizat vizite, au avut loc discuţii şi s-au împărţit responsabilităţile între partenerii din cadrul proiectului. O experienţă inedită pentru cei trei membri ai delegaţiei din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca a fost vizita la Zakladni skola din Svitavy, instituţie de învăţământ la nivelul căreia s-au integrat cu succes în curriculum-ul obligatoriu două ore de îmbogăţire instrumentală în cadrul cărora se utilizează instrumentele şi practicile de activare a potenţialului de învăţare.

,,Consider ca fiind extrem de benefică această preocupare a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă pentru îmbunătăţirea permanentă a metodelor de învăţare, care vin în sprijinul tinerilor cu cerinţe educative speciale. Totodată,  felicit echipa managerială pentru reuşita de a fi singura şcoală specială care are în implementare, în paralel, nu mai puţin de trei proiecte cu finanţare nerambursabilă prin intermediul programului Erasmus+”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

Proiectul ,,Strengthening Thinking and Learning Skills/ Întărirea gândirii şi abilităţii de învăţare” a fost lansat la data de 1 octombrie 2016, urmând a se derula până în 31 ianuarie 2019, perioadă în care se doreşte atingerea unui număr de patru obiective principale. Astfel, un prim scop este acela de a oferi profesorilor şi educatorilor asistenţă metodologică de sprijin şi surse de inspiraţie pentru o mai bună înţelegere, utilizarea eficientă a învăţării mediate şi îmbogăţire instrumentală. De asemenea, se urmăreşte transferul experienţei de învăţare mediată din cadrul programului Internet Explorer (IE) la diverse situaţii în clasă, explorarea posibilităţilor şi oportunităţilor de aplicare a principiilor evaluării dinamice în evaluarea şcolară curentă şi, de asemenea, colectarea şi schimbul de informaţii privitoare la cele mai bune practice ale aplicării învăţării mediate în diferite context.

            Construcţia acestui proiect a pornit de la ideea că numărul copiilor etichetaţi ca având ,,nevoi educaţionale speciale” este unul în creştere şi că predarea principiilor fundamentale ale gândirii, percepţiei, învăţării şi rezolvării de probleme, poate îmbunătăţii actul de învăţare. Învăţarea mediată constituie un proces prin care un mediator organizează şi interpretează lumea unui copil, ajutându-l să adopte strategii de gândire mai bune şi îmbunătăţindu-i potenţialul de învăţare şi de funcţionare cognitivă, ajungând să contribuie, în final, la reducerea abandonului şcolar. Acest lucru poate fi realizat numai de către profesori şi educatori echipaţi cu cunoştinţe profunde, cu competenţe şi abilităţi necesare pentru a răspunde nevoilor specifice ale elevilor lor, pentru a-i ajuta să reducă disparităţile care apar în rezultatele învăţării prin intervenţia adresată achiziţiilor reduse în ceea ce priveşte abilităţile de bază.Lasă un răspuns

Site creat de