Studentie

Burse pentru studenții UBB care studiază la distanță

burse studenti doctoranzi cluj

Studenții înscriși la Universitatea Babeș-Bolyai, forma de învățământ la distanță (ID) sau învățământ cu frecvență redusă (IFR) primesc, începând cu anul universitar 2017-2018, burse care pot atinge o valoare de până la 25 % din valoarea taxei de școlarizare, arată un comunicat de presă emis de către universitate.

Condiția de bază pentru acordarea burselor de performanță și a burselor speciale este ca studenții să fie înmatriculați în anul I de studiu, la nivel licență sau masterat și să fie integraliști. Studentul devine integralist atunci când la finalul anului de studiu are numărul total de credite egal cu cel din contractul de studiu, și anume a luat toate examenele.

Bursele de performanță vor fii acordate per semestru, pe baza mediei obținute în semestrul precedent. Acordarea acestora se va face prin intermediul Centrului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (CFCIDFR) al Universității Babeș-Bolyai.

Bursele speciale pentru activitatea științifică (burse de excelență) și pentru activitatea sportivă vor fii acordate semestrial, respectând aceleași reguli de acordare a acestor burse la forma de învățământ cu frecvență.

Numărul de burse pentru un program de studiu va reprezenta 5% din numărul de studenți înmatriculați la începutul anului universitar. Fiecare program va avea cel puțin o bursă, cu condiția ca în program să fie înscriși cel puțin 10 studenți.


Articol scris de Miruna AruxandeiLasă un răspuns

Site creat de