De Vazut, Important

Ce trebuie să ştii dacă vrei să îţi cumperi o armă

Ce trebuie să ştii dacă vrei să îţi cumperi o armă

În vederea prevenirii și combaterii cazurilor de încălcare a regimului armelor și munițiilor, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj aduc în atenție prevederi legale care stabilesc importante obligații pentru deținătorii de arme.

În ceea ce privește condițiile de păstrare, deținere și asigurare a armei și muniției:

 • titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea. (31 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 295/2004);
 • în conformitate cu dispozițiile legale, păstrarea armei și muniției la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locul special destinat, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii, exceptând armele de apărare și pază care se pot regăsi asupra deținătorului; aceste condiții sunt stabilite prin art.15 alin. (1), (2) și (3) din G 11/2018, unde este prevăzut faptul că titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice, special amenajate, fixate în perete sau pardoseală, încuiate și asigurate astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.
 • aceste dulapuri sau, după caz, casete, trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme; armele letale, cu excepția celor de apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.
 • muniția destinată armelor letale se păstreză doar în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu excepția armelor de apărare și pază care pot fi păstrate împreună cu cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme și a armelor de vânătoare sau de tir, pentru care titularul are drept de port și folosire, caz în care pot fi păstrate cel mult 10 cartușe cu proiectil împreună cu o singură armă dintre aceste.
 • în cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a amenaja la adresa prevăzută în permisul de armă un spațiu special destinat depozitării, care să respecte condițiile de mai sus și să fie dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Referitor la cazurile în care arma poate fi purtată și folosită, este important ca deținătorii de armă să cunoască următoarele:

 • armele supuse autorizării pot fi purtate numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 • să fie asigurate și să nu fie înarmate;
 • să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care sunt transportate la armurier;
 • să stea în permanență introduse în toc și ascunse vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii să o utilizeze;
 • deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau a substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală; să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, stabilește punctual cazurile în care o armă poate fi purtată și folosită, în funcție de destinația atribuită armei. De asemenea, acest act normativ stabilește și sancțiunile contravenționale în caz de nesocotire a dispozițiilor legale incidente regimului armelor și munițiilor.
 • Totodată, dispozițiile Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor stabilesc punctual cazurile în care se poate face uz de armă, în funcție de calitatea persoanei și tipul de armă deținută, precum și obligațiile conexe instituite în sarcina deținătorilor de arme în contextul efectuării uzului de armă.
 • Prevederile de mai sus trebuie coroborate cu cele prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, în cazul persoanelor care au calitatea de vânător; precizările legii menționate aduc în atenție cazurile în care poate face uz de armă în funcție de arma de de vânătoare deținută, în ce condiții poate fi efectuat uzul de armă, precum și celelalte obligații conexe;
 • Nu în ultimul rând, vor fi avute în vedere dispozițiile legale existente în Codul penal care incriminează uzul de armă, fără drept.

Image by MikeGunner from PixabayLasă un răspuns

Site creat de