Uncategorized

Cei mai mulţi cetăţeni străini din Cluj provin din Franţa, Italia şi Germania

cluj oameni

la data de 30 septembrie a.c., în evidenţele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj se aflau înregistraţi 6459 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 113 ţări ale lumii, 975 dintre aceştia fiind înregistraţi în primele nouă luni.

Cei mai mulţi cetăţeni provin din state precum: Franţa (1009), Italia (723), Germania (516),  Republica Moldova (447) şi Tunisia (297).

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa, pe raza judeţului, sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie sau activităţi lucrative.

În ceea ce priveşte admisia, în perioada de referinţă au fost depuse spre avizare un număr de 112 invitaţii, dintre care 100 au fost aprobate, 17 respinse (şi din cele depuse în ultimul trimestru al anului trecut), 9 sunt în curs de soluţionare.

De asemenea, au fost primite 40 cereri pentru emiterea avizelor de muncă, pentru cetăţeni străini angajaţi sau detaşaţi, fiind eliberate 29 avize de muncă, 7 solicitări fiind respinse, iar 4 se află în curs de soluţionare.

În aceeaşi perioadă au fost primite 1432 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară, înregistrarea rezidenţei temporare, schimbarea reşedinţei. Dintre acestea 668 au fost depuse de cetăţeni ai statelor terţe iar 764 de cetăţeni ai spaţiului UE şi SEE. Astfel, au fost emise 1432 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României şi un număr de 23 de solicitări au fost respinse (diferenţa reieşind din cererile depuse în cursul lunii decembrie 2014).

De asemenea, 60 persoane au solicitat acordarea rezidenţei pe termen lung (pentru cetăţeni din state terţe) şi a rezidenţei permanente (centru cetăţeni comunitari). Dintre acestea, 36 de cereri au fost aprobate, 6 au fost respinse, 18 sunt în curs de soluţionare.

În perioada analizată, a fost revocat dreptul de şedere pentru 48 de cetăţeni din state terţe, care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza emiterii documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale şi a muncii nedeclarate  a cetăţenilor străini, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj au depistat, cu şedere ilegală, un număr de 57 de cetăţeni străini. Dintre aceştia, 28 au îndeplinit condiţiile pentru reglementarea dreptului de şedere, 23 au primit decizii de returnare, în 11 cazuri dispunându-se şi măsura interzicerii intrării în România, pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 2 ani. Trei cetăţeni străini au fost escortaţi până la punctul de frontieră în vederea îndepărtării de pe teritoriul ţării noastre. Alţi trei cetăţeni stăini au fost luaţi în custodie publică, doi fiind returnaţi în ţările de origine, iar cel de-al treilea a solicitat o formă de protecţie internaţională. La ieşirea din ţară pe numele lor s-a dispus şi măsura interzicerii intrării în România, pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 5 ani.

De asemenea, au fost sancţionaţi contravenţional pentru diverse fapte 115 cetăţeni străini, fiind aplicate 93 de amenzi în valoare totală de 62.300 lei şi 22 de sancţiuni cu avertismente.

Facem apel către toţi cetăţenii străini de pe raza judeţului şi contăm pe respectul dumneavoastră faţă de legislaţia în domeniu, invitându-vă să ne contactaţi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale în domeniu la tel./fax  0264 – 555656 sau vizitând site-ul public al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa: www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.Lasă un răspuns

Site creat de