Din Oras

CLUJ: Înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință

registru electoral

Primăria municipiului Cluj-Napoca invită cetățenii români cu drept de vot, care si-au stabilit sau își vor stabili până în data de 21 aprilie a.c. reședința în municipiul Cluj-Napoca și doresc să-și exercite dreptul de vot la alegerile locale din data de 05.06.2016 în municipiul Cluj-Napoca, să solicite înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință.

Solicitarea are ca temei legal art 3 alin.(3), respectiv art 18 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale și constă în completarea unei cereri tip (modelul cererii tip se găsește pe site-ul instituției, www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea „Evidența populației”, subsecțiunile evidența populației- cereri tip) la care se anexează o copie a actului de identitate și a dovezii de reședință. Toate acestea se depun la Direcția de Evidență a persoanelor, situată pe Calea Moților nr.5- Cluj-Napoca, cam. 10 sau pot fi transmise prin poștă pe adresa anterior menționată.

Termenul limită pentru depunerea cererii este data de 21.04.2016.Lasă un răspuns

Site creat de