Studentie, Important

Compania de Transport Public Cluj-Napoca eliberează abonamente de transport gratuite și cu reducere pentru studenți

student ratuc ctp cluj

Compania de Transport Public Cluj-Napoca eliberează abonamente de transport gratuite și cu reducere pentru studenții, masteranzii și doctoranzii înscriși în anul universitar 2022-2023.

Abonamentele gratuite și cu reducere se încarcă pe cardul contactless la unul din punctele de ticketing.

Prima încărcare din fiecare nou an universitar trebuie făcută la un centru de vânzare carduri, pentru verificarea documentelor solicitate. Lista centrelor o găsiţi aici.

Abonamentele se pot prelungi ulterior și la automatele din stații, doar înainte de expirare.

Documente necesare pentru încărcarea abonamentelor gratuite și cu reducere:

  1. Cartea de identitate;
  2. Carnetul vizat pe anul universitar 2022-2023 sau o adeverință emisă de universitate care atestă calitatea de student, formă de învățământ (cu frecvență, buget sau cu taxă) și anul de studiu;
  3. Unul din cardurile nebancare StudCard, ISIC Student, Euro<26Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card (numai pentru punctele 1,3,4,5,6);
  4. Pentru studenții de la punctul 4 este necesară o Copie după certificatul de deces al părintelui său adeverință care atestă plasamentul;
  5. Pentru studenții de la Universitățile care nu au semnat Convenții cu Compania de Transport Public, nu se poate acorda gratuitate la transportul public. În baza Cardului nebancar studenții vor beneficia de reducere de 50%, achitată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Categorie studențiActe necesareTip de abonament
1. Studenții și masteranzii cu vârsta<26 de ani
cu frecvența – buget (zi-buget)posesori de card nebancar
Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverință;
Card nebancar valabil;
Abonament gratuit cu maxim 120 de călătorii/luna, toate liniile,Cj-N
2. Studenții și masteranzii cu vârsta<26 de ani
cu frecvența – buget (zi-buget)neposesori de card nebancar
Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverință;
Abonament redus cu maxim 120 de călătorii/luna, toate liniile,Cj-N – 44 lei
3. Studenții și masteranzii
cu frecvența – taxă(zi-taxă) și cei cu frecvența buget care au vârsta>26 de ani
posesori de card nebancar
Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Card nebancar valabil;
Abonament redus cu maxim 120 de calatorii/luna, toate liniile,Cj-N – 44 lei
4. Studentii si masteranzii cu varsta<26 de ani cu frecventa – taxa (zi-taxa) orfani sau
proveniti din casele de copii

posesori de card nebancar
Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Copie certificat de deces parinte, sau adeverinta care atesta plasamentul.
Abonament gratuit cu maxim 120 de calatorii/luna, toate liniile,Cj-N
5. Doctoranzii cu varsta<26 de ani
cu frecventa – buget (zi-buget)
posesori de card nebancar
Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;
Abonament gratuit cu maxim 120 de calatorii/luna, toate liniile,Cj-N
6. Doctoranzii cu frecventa taxa(zi-taxa)
si cei cu frecventa buget
 care au varsta>26 de ani
posesori de card nebancar
Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;
Abonament redus cu maxim 120 de călătorii/luna, toate liniile,Cj-N – 44 lei


Site creat de