Studentie, Important

Concurenţă la admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca: 1889 de candidaţi pe 600 de locuri bugetate

Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj

Concursul de admitere la UMF Cluj a avut loc în data de 26 iulie. Au concurat 1889 de candidaţi din cei 1908 înscrişi, pentru 600 de locuri bugetate și 328 de locuri cu taxă.

Examenul de admitere a constat într-o probă unică, scrisă, în limba română, după sistemul grilă, pentru următoarele programe de studiu:

Medicină – 867 candidați înscriși. Concurența – 2.98/loc.

 • Proba de concurs: biologie și chimie
 • Locuri bugetate : prima notă 9.67, ultima notă 7,81
 • Locuri cu taxă : prima notă 8.89, ultima notă 7.60

Medicină Dentară – 226 candidați înscriși. Concurența 2,79/loc.

 • Proba de concurs: biologie și chimie
 • Locuri bugetate : prima notă 8.94, ultima notă 6.64
 • Locuri cu taxă : prima notă 7.87, ultima notă 6.47

Asistență Medicală Generală – 208 candidați înscriși. Concurența – 5,20/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 8.90
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.63, ultima notă 7.15

Farmacie – 150 candidați înscriși. Concurența – 1.59/loc.

 • Proba de concurs: biologie vegetală și chimie organică / anorganică (la alegere)
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 7.59
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.43, ultima notă 5.28

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 162 candidați înscriși. Concurența – 5,40/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 8.80
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.20, ultima notă 7.20

Radiologie și Imagistică – 79 candidați înscriși. Concurența – 5,26/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 9.45
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.60, ultima notă 8.68

Tehnică Dentară – 168 candidați înscriși. Concurența – 5,60/loc.

 • Proba de concurs: biologie
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 8.90
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.70, ultima notă 8.60

Nutriție și Dietetică – 48 candidați înscriși. Concurența – 2,40/loc.

 • Proba de concurs: chimie organică/ anorganică (la alegere)
 • Locuri bugetate : prima notă 10, ultima notă 8.38
 • Locuri cu taxă : prima notă 9.90, ultima notă 5.23

Treisprezece candidați au fost admişi fără concurs, fiind olimpici cu performanţe recunoscute la concursuri naţionale şi internaţionale.

Cinci locuri bugetate au fost alocate cetăţenilor de etnie rromă: 1 loc pentru programul de studiu Asistenţă Medicală Generală, 1 loc pentru programul de studiu Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, 1 loc pentru programul de studiu Medicină Dentară, 1 loc pentru programul de studiu Tehnică Dentară, 1 loc pentru programul de studiu Farmacie.

Rezultatele examenului au fost făcute publice pe pagina de internet a universităţii  şi afișate la avizierele din str. V. Babeș nr. 8 și L. Pasteur nr. 6.

 1. CONCURS DE ADMITERE PRIN EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI A REALIZĂRILOR PERSONALE ALE CANDIDAŢILOR PENTRU PROGRAMELE DE STUDII CU PREDARE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ SAU FRANCEZĂ

Pot aplica pentru înscriere la studii cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ale statelor terţe.

S-au depus 870 de dosare pentru Facultatea de Medicină, 277 de dosare pentru Facultatea de Medicină Dentară și 77 de dosare pentru Facultatea de Farmacie (înscrisi până la data de 26 iulie).

Pot fi accesate doar locuri cu taxă. Pentru anul acesta au fost scoase la concurs 590 de locuri.

Rezultatele concursului de admitere se vor afișa în data de 1 august 2017 pe site-ul universității.

 1. ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA, ÎN BAZA ORDINULUI M.E.N. NR. 3900/16.05.2017

Românii de pretutindeni pot beneficia doar de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă.

S-au depus 32 de dosare pentru Facultatea de Medicină și 4 dosare pentru Facultatea de Medicină Dentară.

Pentru anul universitar 2017-2018, candidaţii care fac parte din categoria romanilor de pretutindeni au la dispoziţie 15 locuri.Lasă un răspuns

Site creat de