Studentie, Important

Concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate, organizate de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj

examen definitivat cluj

Universitatea Babeş-Bolyai organizează şi în acest an universitar concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate.

Aceste concursuri se adresează în principal elevilor de liceu de clasa a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UBB. Acest tip de concursuri vor avea loc la următoarele facultăţi:

Facultatea de Matematică și Informatică organizează Concursul „Mate-Info UBB”  în data de 8 aprilie 2017. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise din matematică sau informatică, la alegerea candidatului, probă ce poate fi susţinută în limba română sau limba maghiară. Programul detaliat şi tematicile abordate se găsesc pe pagina  http://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/.

Facultatea de Fizică organizează Concursul de fizică pentru liceeni „Augustin Maior” în 1 aprilie 2017. Concursul se organizează în principal la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar şi la unităţi de învăţământ din alte oraşe cu prezenţe remarcabile la precedentele ediţii ale concursului. Concursul constă dintr-o singură probă scrisă, având durata de maxim 2 ore, conţinând două probleme şi o întrebare teoretică din materia de liceu parcursă, conform programei detaliate, precizate pe pagina web a concursului:  http://www.phys.ubbcluj.ro/augustinmaior/index.html.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică organizează Concursul „Candin Liteanu” în data de 25 martie 2017, cu începere de la ora 10.00, la sediul Facultăţii. Acest concurs oferă candidaţilor atât posibilitatea verificării cunoştinţelor de chimie, dar este şi un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică a UBB. Mai multe detalii găsiţi accesând link-ul: http://www.chem.ubbcluj.ro/candin_liteanu/.

Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Biologie, liniile română şi germană, organizează concursul „Emil Racoviţă”, care se adresează liceenilor din clasa a XII-a şi absolvenţilor de liceu din toată ţara interesaţi de domeniul biologiei. Concursul  se va desfăşura în 8 aprilie 2017, ora 12:00, în Amfiteatrul de Zoologie, str.Clinicilor nr. 5-7.

Concursul „Apáthy István” (pentru linia maghiară) se va desfăşura în data de 18 martie 2017, sâmbătă, între orele 11 si 14 în clădirea centrală a Universitatii Babes-Bolyai de pe str. M. Kogalniceanu nr. 1, in sala Emil Pop (P64), parter. Detalii referitoare la desfăşurarea acestor concursuri se pot găsi  pe site-ul: http://bioge.ubbcluj.ro/.

În perioada 15 noiembrie 2016 – 23 iunie 2017 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează Concursul „Marcian Bleahu”, care se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a interesaţi de domeniul științei și ingineriei mediului. Acest concurs oferă tinerilor pasionaţi de domeniile geografie, chimie, fizică, biologie, geologie, protecția mediului un prilej de a-şi testa cunoştinţele şi în acelaşi timp un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2017-2018, concurs care substituie în totalitate examenul de admitere.

Tema concursului din acest an este: Problemele de mediu și efectele acestora asupra societății.”

Mai multe informații se găsesc pe pagina de web a facultății: http://enviro.ubbcluj.ro/.

Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială organizează Concursul „Olimpiada Voluntarilor” 2017. Acest concurs se va desfășura în trei etape, iar câștigătorii concursului sunt recompensați cu premii, dar și prin avantaje la examenul de admitere la secția de Asistență Socială, care să le servească la asigurarea unei poziții favorabile din punctul de vedere al obținerii unei burse de studii.

Înscrierea se realizează prin mail la adresa demian.florina@yahoo.com, până la data de 5 aprilie 2017.

Tot în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială se organizează și Concursul de sociologie și antropologie „Ion Aluaș”. Participanții sunt încurajați să abordeze teme variate, relevante pentru societatea contemporană într-o manieră originală, dar documentată și coerent argumentată.

Regulamentul concursului, informațiile privind probele și calendarul concursului se publică cel târziu în cursul lunii ianuarie 2017, pe pagina web a facultății : socasis.ubbcluj.ro.

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în limba maghiară a Facultății de Sociologie și Asistență Socială organizează Concursul de sociologie și antropologie “Venczel József”. Regulamentul concursului, informațiile privind probele și calendarul concursului se publică cel târziu până în data de 15 ianuarie 2017, pe pagina web a facultății : socasis.ubbcluj.ro.

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor organizează Concursul de cunoștințe „Oeconomicus Napocensis”, destinat elevilor de clasa a XI-a și a XII-a din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale. Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni, prima în luna aprilie 2017, iar cea de-a doua în luna mai 2017 și constă într-un test scris la una din disciplinele: economie generală, matematică, educație antreprenorială, contabilitate, finanțe, marketing și informatică.

Concursul se desfășoară în limba română, maghiară, germană, engleză sau franceză, în funcție de opțiunea concurenților. Pentru mai multe detalii consulaţi informaţiile de pe site-ul facultăţii: www.econ.ubbcluj.ro/oeconomicus.

Facultatea de Business va organiza un concurs de cunoştinţe ce se va desfăşura în data de 1 aprilie 2017, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs. Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 18 martie 2017, (conform calendarului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va organiza în perioadeler 15 ianuarie, 15 martie, 7 aprilie, 1 iulie și 2 august 2017 concursuri care pot substitui media de admitere pentru specializarea Public Health, pentru anul universitar 2016/2017. Pentru mai multe detalii consulaţi informaţiile de pe site-ul http://publichealth.ro/.

Departamentul de Jurnalism din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării organizează Concursul de producție jurnalistică, adresat elevilor de liceu din ulltimul an și absolvenților de liceu din promoțiile mai vechi. Acest concurs reprezintă un criteriu alternativ de admitere la Jurnalism, liniile română, maghiară, engleză și germană. Înscrieri se fac până în 18 martie 2017, iar concursul se va desfășura în 25 martie 2017. Detalii suplimentare pe site: http://fspac.ubbcluj.ro/jurnalism/.

            Facultatea de Teologie Reformată va organiza în perioada 24-26 aprilie 2017 Olimpiada de religie protestantă pentru clasele V-XII, iar în perioada 13-17 februarie 2017 Concursul de cunoștințe biblice pentru licee vocaționale de religie protestantă. Tot în cadrul Facultății de Teologie Reformată se va desfășura Concursul de aptitudini și cunoștințe muzicale, în 18 Februarie 2017.

Facultatea de Teatru și Televiziune organizează, în perioada 1 martie – 30 aprilie 2017, a doua ediție a Concursului ProScenium – concurs de publicistică teatrală și dramaturgie, adresat în principal elevilor din clasele  X-XII interesați de domeniul Artele Spectacolului – Teatrologie. Concursul oferă tinerilor elevi posibilitatea de a-și testa aptitudinile creative și în același timp, celor din anii terminali, un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Teatru și Televiziune, specializarea Teatrologie-jurnalism teatral, management cultural. Concursul se substituie în totalitate examenului de admitere. În perioada martie-iulie 2017 Facultatea de Teatru și Televiziune va organiza o sesiune de pregătire pentru admiterea la facultate, în cadrul tuturor departamentelor facultății. Pentru mai multe detalii legate de perioada de pregătire pentru fiecare specializare, vă rugăm să consultați site-ul facultăți. – http://teatrutv.ubbcluj.ro.

Toate informaţiile referitoare la concursuri şi cursuri de pregătire pentru admiterea la UBB pot fi consultate accesând link-ul:

http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/concursuri_admitere/.Lasă un răspuns

Site creat de