Studentie

Creșterea capacității Universității Tehnice din Cluj-Napoca de gestionare a situației de pandemie generată de virusul SARS -COV-2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N) implementează începând cu data de 01.03.2022 proiectul ”Consolidarea capacitații UTC-N în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 143819, finanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr.1191/17.03.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Valoarea totală a contractului este de 1,190,957.06 lei, fiind un ajutor financiar nerambursabil și reprezintă 100% din valoarea eligibilă.

Contextul generat de pandemia COVID-19 a produs modificări substanțiale a strate-giilor de organizare și desfășurare a activităților la nivel mondial. Astfel s-au luat o serie de decizii și hotărâri în încercarea de a limita și stopa răspândirea infecției cu SARS-COV-2. De la debutul pandemiei COVID-19 la nivel național, UTC-N a implemen-tat în mod susținut măsuri și planuri care au vizat atât protejarea studenților înma-triculați la facultățile din cadrul UTC-N, cât și a personalului didactic și administra-tiv. Obiectivele proiectului se încadrează în acest context permițând UTC-N să dis-pună de o infrastructură funcțională și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în vederea desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului vizează achiziția de:

  • 4670 cutii cu măști de protecție medicală. Măștile de protecție medicală vor asigura diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în cadrul centre-lor universitare și a extensiilor UTC-N și vor reprezenta un factor esențial în derula-rea în condiții de siguranță a anului universitar.
  • 7005 sticle cu dezinfectanți pentru mâini. Dezinfectantul pentru mâini va asigura protecția igienico-sanitară esențială în sălile de curs, laboratoare și amfitea-tre în acțiunea de combatere a răspândirii virusului COVID-19.
  • 37 de nebulizatoare dezinfecție și soluții aferente. Dezinfectarea automata, rapidă și eficientă a aerului asigurată de nebulizatoare va garanta un mediu sănătos, propice derulării activităților didactice din sălile de curs, amfiteatrele, laboratoarele și birourile din centrele universitare ale UTC-N. Va asigura dezinfectarea și igieniza-rea spațiilor în care își vor desfășura activitățile membrii grupului țintă. Nebuliza-toarele vor dezinfecta inclusiv suprafețele încăperilor care prin metode clasice de decontaminare ar fi imposibil de accesat.
  • 18 termoscannere (scannere măsurare temperatura corporală). Dotarea zo-nelor principale de acces din centrele universitare ale UTC-N cu termoscannere va contribui în mod eficient la accesarea în siguranță a spațiilor de lucru și studiu prin asigurarea unui grad minim de protecție pentru persoanele care intra în zonele de risc.

Echipamentele de uz personal de tipul măștilor de protecție si dezinfectanți-lor, sunt destinate studenților care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale. Beneficiile pe termen scurt ale implementării proiectului, pentru UTC-N, se vor regăsi în capacitatea adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2 în interiorul instituției. Pe termen lung, UTC-N va dispune de echipamente de măsurarea a temperaturii și aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului, care vor putea fi folosite pentru asigura-rea unui mediu curat și sigur de desfășurare a activității didactice.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de Contact:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, România

Responsabil proiect: Șef l. dr.ec. dr. ing. Dorin MAIER – manager de proiect

e-mail: dorin.maier@ccm.utcluj.ro, www.utluj.roLasă un răspuns

Site creat de