Studentie

Creșterea gradului de utilizare a internetului pentru studenții UTC-N sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line

comunicat de presa granturi

13.12.2021

„Creșterea gradului de utilizare a internetului pentru studenții UTC-N sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N) a câștigat proiectul cu titlul „Creșterea gradului de utilizare a internetului pentru studenții UTC-N sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line”, cod SMIS 144521, finanțat în cadrul Programului Ope-rațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pen-tru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3 – – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului vizează ”Îmbunătățirea conținutului digital al infras-tructurii TIC a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în contextul pandemiei de coronavirus Covid -19, prin achiziția de tablete cu acces la internet pentru studenții UTC-N, beneficiari ai burselor sociale și ai burselor sociale ocazionale, precum și prin achiziția de echipa-mente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pentru dotarea sălilor de curs/seminar și a cadrelor didactice”.

Pentru a răspunde rigorilor și nevoilor specifice procesului educațional în contextul pandemic actual, UTC-N a considerat oportună atragerea de fonduri prin care să faciliteze ac-cesul la resurse și servicii digitale prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Rezultatele așteptate sunt corelate atât cu obiectivului general al proiectului cât și obi-ectivele specifice ale acestuia și constau în:

  • achiziționarea a 2.335 de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu acces la internet pentru studenții UTC-N care îndeplinesc

_______________________________________________________________________________________________________________________

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________

  • criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în contextul pandemiei de coronavirus;
  • achiziționarea a 103 laptop-uri pentru cadrele didactice UTC-N. Dispozitive portabile ce permit cadrelor didactice sa susțină cursuri on-line atât din cadrul spatiilor UTC-N, cât si de la domiciliu, în funcție de situația pandemiei si restricțiile impuse;
  • dotarea a 81 de săli cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării ac-tivității didactice în mediu on-line, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel vor fi achizi-ționate câte 81 de sisteme All-in one, proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive, ca-mere web conferință, tablete grafice, routere wireless pentru fiecare din aceste săli.

Tehnologia informației și a comunicațiilor devine, astfel, o resursă esențială în procesul de predare-învățare, facilitând gestiunea comunicării și a colaborării, dezvoltarea creativității și accesul la informație prin dispozitive mobile, beneficiile transpunându-se în îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului educațional la toate nivelurile.

Valoarea totală a proiectului este de 5.436.166,34 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 5.327.443,00 lei (reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului) din care:

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.620.741,38 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 706.701,62 lei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va finanța acest proiect cu suma de 108.723,34 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni din data de 02.08.2021 până la 31.07.2022.

logo universitatea tehnica

Date de contact: Strada Memorandumului 28, Cluj-Napoca 400114

Persoană de contact: Andrei-Florin Clitan, Manager proiect, tel: 0264401979,

e-mail: andrei.clitan@cfdp.utcluj.ro , www.utcluj.ro

_______________________________________________________________________________________________________________________

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________Lasă un răspuns

Site creat de