Din Oras

Două localuri din centrul istoric al Clujului au fost închise de ISU

Weekend-ul trecut, sâmbăta şi duminică, au fost organizate și desfășurate o serie de acțiuni de control în cluburile, barurile, discotecile din Cluj. Controalele au avut loc în zona centrului istoric, la un număr de 26 de obiective de către nouă inspectori de prevenire ai ISU Cluj, în cooperare cu efective ale inspectoratelor judeţene de poliţie şi jandarmi.

În cursul acestor acțiuni cadrele Inspecției de Prevenire au depistat un număr de 32 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, în urma cărora au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care șapte avertismente și 13 amenzi, în cuantum de 75 500 lei, iar două dintre obiectivele controlate au fost fost dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării întrucât au fost constatate încălcări grave a cerinţelor de securitate la incendiu. Numele localurilor sancţionate nu sunt date publicităţii.

Principalele deficienţe au constat în: funcționarea fără obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu, lipsa organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locul de muncă, neîntreţinerea şi neverificarea corespunzătoare a mijloacelor de primă intervenţie, neîntreţinerea corespunzătoare sau lipsa iluminatului de siguranţă și securitate pentru evacuare, exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice și diminuarea sau nemarcarea căilor de evacuare.

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al județului Cluj va continua şi în perioada următoare acţiunile de control atât la spaţiile cu afluenţă de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante, săli de cinematograf/spectacole şi centre comerciale, instituții de învăţământ, cât şi la celelalte obiective planificate (operatori economici cu diferite domenii de activitate, instituţii şi localităţi) din întreg judeţul .

ISU consideră foarte important interesul persoanelor din cadrul operatorilor economici de a-și însuși mai bine aspectele ce țin de siguranța și securitatea proprie și a utilizatorilor, precum și adoptarea unui comportament preventiv de către populație.

Prevederi legislative:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul înainte de începerea lucrărilor execuţie la construcţii noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora.

Totodată, proprietarul ori beneficiarul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori spaţiilor amenajate în clădiri care intră sub incidenţa HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit normelor actuale, spaţiul trebuie autorizat din punct de vedere al securităţii la incendiu, în măsura în care:
– are destinaţia de alimentaţie publică şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
– are funcţiunea de comerţ şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;
– este sală aglomerată (mai mult de 200 persoane la parter şi o suprafaţa ce revine unei persoane mai mică de 4 mp).

Totodată, potrivit prevederile art. 105 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007 statuează următoarele:
„Art.105
(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar său privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.”Lasă un răspuns

Site creat de