Studentie, Important

EVENIMENT DE DIALOG SOCIAL – MASĂ ROTUNDĂ – “PAVING your way into the digital future”

proiect utcn

În cadrul proiectului dedicat creșterii numărului absolvenților care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial angajator, intitulat  “Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească – PAVING”, Cod POCU/626/6/13/130354, a avut loc în perioada 1-2 noiembrie 2022, un Eveniment de dialog social – Masă rotundă găzduit de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în Aula Centenar din campusul de pe Bulevardul Muncii 103-105.

Conceptul evenimentului a fost axat pe participarea companiilor partenere ale proiectului PAVING, precum și a universităților din oraș și organizațiilor suport din mediul socio-economic și pe stimularea discuțiilor cu principalii beneficiari, studenții UTCN.

Acest moment a fost dedicat diseminării și schimbului de bune practici și de idei, precum și dezbaterii principalelor oportunități și provocări care intervin în crearea unui sistem de formare modern și aliniat cu cerințele pieței muncii.

Au susținut prezentări în fața studenților reprezentanți a numeroase firme din Cluj-Napoca și din Transilvania, din domenii de activitate diverse, de la IT la producție industrială și construcții, precum: Banca Transilvania, Bosch, Capgemini Engineering, Coera, Emerson, Euro Narcis, FutureWorkForce, IT Perspectives, Net Brinel, Porsche Engineering, Riverbed Technology Labs, Stratec Biomedical, TerraConnect, Traust.

Din partea mediului academic au contribuit la dezbateri reprezentanți ai Universității Babeș-Bolyai, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universității Tehnice din Cluj-Napoca și ai Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

De asemenea, din partea instituțiilor care sprijină formarea prin practică a tinerilor au fost implicați delegați din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

În cadrul discuțiilor s-au analizat așteptările și cerințele părților interesate și s-au conturat sugestii de îmbunătățire a modului de comunicare între partenerii implicați în proces, respectiv modalități de a spori complementaritatea dintre teorie și practică în formarea inginerească. Participanții la eveniment au trecut în revistă oferte și programe de practică, au discutat principalele tipuri de competențe și aptitudini vizate și au împărtășit preocupările organizațiilor din care fac parte pentru dezvoltarea acestui tip de activitate. Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere de idei cu privire la edificarea mediului de lucru al viitorului, în accepțiunea conceptului „Future of Work”.

Rezultatele mesei rotunde vor fi diseminate prin intermediul unui raport de specialitate elaborat în cadrul proiectului PAVING, iar printre concluzii va figura dorința exprimată de participanți de transformare a acestui eveniment într-unul organizat periodic.


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

O.S.6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar si non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească – PAVING

Cod proiect: POCU/626/6/13/130354

proiect utcn paving
proiect utcn paving 2022
eveniment dialog social utcn


Lasă un răspuns

Site creat de