Studentie

Finalizarea implementării proiectului „Creșterea capacității Universității Tehnice din Cluj-Napoca de gestionare a situației de pandemie generată de virusul SARS – COV-2”

15.12.2022

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N) va finaliza în data de 30.12.2022 implementarea proiectului ”Consolidarea capacitații UTC-N în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Cod SMIS 2014+ 143819, finanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr.1191/17.03.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Valoarea totală a contractului este de 1.190.957,06 lei, fiind un ajutor financiar nerambursabil și reprezintă 100% din valoarea eligibilă.

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare și diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV–2 prin dotarea Universității Tehnice din Cluj – Napoca cu echipamente de protecție/dispozitive medicale.

Contextul generat de pandemia COVID-19 a produs modificări substanțiale a strategiilor de organizare și desfășurare a activităților la nivel mondial. Astfel s-au luat o serie de decizii și hotărâri în încercarea de a limita și stopa răspândirea infecției cu SARS-COV-2. De la debutul pandemiei COVID-19 la nivel național, UTC-N a implementat măsuri și planuri care au vizat atât protejarea studenților înmatriculați la facultățile din cadrul UTC-N, cât și a personalului didactic și administrativ.

Rezultatele finale, obținute în urma implementării proiectului au vizat achiziția de:

– 4670 cutii cu măști de protecție medicală. Măștile de protecție medicală asigură diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în cadrul centrelor universitare și a extensiilor UTC-N și reprezintă un factor esențial în derularea în condiții de siguranță a anului universitar.

– 7005 sticle cu dezinfectanți pentru mâini. Dezinfectantul pentru mâini asigură protecția igienico-sanitară esențială în sălile de curs, laboratoare și amfiteatre în acțiunea de combatere a răspândirii virusului COVID-19. Echipamentele de uz personal de tipul măștilor de protecție si dezinfectanților sunt destinate studenților care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale.

– 37 de nebulizatoare dezinfecție. Dezinfectarea automată, rapidă și eficientă a aerului asigurată de nebulizatoare garantează un mediu sănătos, propice derulării activităților didactice din sălile de curs, amfiteatrele, laboratoarele și birourile din centrele universitare ale UTC-N în care își desfășoară activitățile membrii grupului țintă. Nebulizatoarele dezinfectează inclusiv suprafețele încăperilor care prin metode clasice de decontaminare ar fi imposibil de accesat.

– 18 termoscannere (Terminal acces control cu recunoaștere facială și detecție temperatură). Dotarea zonelor principale de acces din centrele universitare ale UTC-N cu termoscanere contribuie în mod eficient la accesarea în siguranță a spațiilor de lucru și studiu prin asigurarea unui grad minim de protecție pentru persoanele care intră în zonele de risc.

Beneficiile pe termen scurt ale implementării proiectului, pentru UTC-N, se regăsesc în capacitatea adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2 în interiorul instituției. Pe termen lung, UTC-N dispune de echipamente de măsurarea a temperaturii și aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului, care vor fi folosite pentru asigurarea unui mediu curat și sigur de desfășurare a activității didactice, în cele 12 locații ale UTC-N din Cluj-Napoca, Baia-Mare, Bistrița, Satu Mare, Zalău.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 01.03.2022 – 30.12.2022.

Date de Contact:

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, România

Manager proiect: Șef l. dr.ec. dr. ing. Dorin MAIER

e-mail: dorin.maier@ccm.utcluj.ro, www.utcluj.roLasă un răspuns

Site creat de