Politic

FONPC susține înființarea Avocatului Copilului în România

avocatul copilului in romania

În România, doi copii sunt, în medie, victime ale unei forme de abuz în fiecare oră. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), doar în primele șase luni ale anului 2015, au fost înregistrate 6.736 astfel de cazuri, dintre care 1.555 s-au soluționat prin includerea copiilor în sistemul de protecție specială de stat sau privat. Numărul este în creștere de la an la an. Comparativ cu aceeași perioadă, în 2014 erau înregistrate 6.454 de cazuri, în timp ce în 2013 și 2012 numărul acestor situații era situat sub 6.000. Cele mai frecvente situații de încălcare a drepturilor copilului, în cadrul familiei, sunt neglijarea, abuzul emoțional și abuzul fizic. Acestora li se adaugă cazurile de exploatare sexuală, exploatare prin muncă sau în comiterea unei infracțiuni.

Tendința de creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât ‘(…) numărul real al cazurilor de violență în familie este mult mai mare’, se precizează în Strategia națională de prevenire și combatere a violenței în familie 2013 — 2017.

Drepturile copilului sunt încălcate zilnic acasă, la școală, in spitale, în societate in general, fără să știm exact care este stadiul real al implementării Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

România are nevoie de o nouă instituție, Avocatul Copilului, care să asigure un mecanism de verificare și monitorizare a implementării prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și care să apere interesul superior al copilului, uneori chiar de abuzurile statului.

Inițiativa promovată ieri, 8 Martie 2016, în Parlamentul României este susținută și de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), alături de un grup de parlamentari și de alți actori ai societății civile.

Proiectul de act normativ prezentat marți în Parlament, de Ziua Internațională a Femeii, pune în prim plan interesul superior al copilului și prevede ca Avocatul Copilului să desfășoare acțiuni prevăzute de lege chiar și din oficiu în cazul încălcării drepturilor sau intereselor copilului, să acorde protecție și la cererea copilului, fără acordul părinților sau reprezentanților legali. Prin acest proiect se dorește ca Avocatul Copilului să fie o autoritate independentă care să promoveze drepturile copilului așa cum sunt ele definite prin lege, care să poată fi sesizată și cu aspecte privind încălcarea drepturilor copilului de către persoane private, iar activitatea lui va trebui prezentată anual Parlamentului.

În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Copilului va putea să cerceteze fiecare caz, chiar și fără avizare prealabilă, va putea cere autorităților publice, organizațiilor sau instituțiilor să dea explicații sau să furnizeze informații, precum și să pună la dispoziția sa acte și documente, inclusiv unele conținând date personale sau informații clasificate, în condițiile legii, să efectueze anchete proprii, să audieze și să ia declarații de la conducătorii și angajații acestora, precum și să citeze martori care pot da informațiile necesare soluționării cazului.

Tot în atribuțiile sale ar putea fi și sesizarea instanței de contencios administrativ cu privire la anularea unor acte de natură să afecteze drepturile copilului, să adreseze Înaltei Curți de Casație și Justiție cereri de rezolvare a divergențelor în interpretarea dreptului în domeniul prevederilor legale referitoare la drepturile copilului sau să elaboreze rapoarte speciale, pe care să le prezinte președinților celor două camere ale Parlamentului și primului ministru, cu privire la aspecte legate de promovarea și protecția drepturilor copilului.

Proiectul de lege prevede că instituția Avocatul Copilului va avea buget propriu, care va face parte integrantă din bugetul de stat.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil militează de mai bine de 10 ani pentru înființarea acestei instituții. În anul 2012 în cadrul Festivalului Pentru Drepturile Copilului, împreună cu Institutul Polonez din București a oferit un exemplu clar de implicare a Avocatului Copilului în apărarea drepturilor copilului. Domnul Marek Michalak a declarat că Avocatul Copilului din Polonia funcționează pe trei niveluri, primul fiind de intervenție. Michalak a explicat că, dacă un copil are o problemă, el are dreptul să intervină și să interpeleze orice instituție a statului polonez despre cum a acționat în cazul respectiv.

În anul 2013 în cadrul aceluiași Festival, Federația l-a avut ca invitat pe domnul Tam Baillie comisarului Scoției pentru copii și tineri (și fostul Președinte ENOC). Cu această ocazie domnia sa a explicat cât de important este rolul Avocatului Copilului în ameliorarea cadrului legislativ cu privire la drepturile copilului.

În 2015 în cadrul conferinței ‘In Primul Rand Copiii! Răspunsuri inter-sectoriale si de colaborare la abuzul, neglijarea și exploatarea copilului’ organizată de FONPC, Marc Dullaert, primul funcționar însărcinat cu sondarea opiniei publice (ombudsman) privind copiii din Regatul Unit al țărilor de Jos și actual Președinte ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) a atras atenția asupra faptului că România nu va putea avea niciodată o situație reală a includerii drepturilor copilului în legislația națională și nici date în timp real asupra încălcării drepturilor copilului dacă nu va exista un mecanism independent de monitorizare a drepturilor copilului.Lasă un răspuns

Site creat de