Social & Cultura

Gala „10 pentru Cluj” – Juniorii Clujului, Speranțele Cetății

gala 10 pentru cluj

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță începerea înscrieilor pentru Gala de excelenţă „10 pentru Cluj – Juniorii Clujului, Speranţele cetăţii”, aflată deja la ce de a VIII-a ediție.

Evenimentul organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu susținerea financiară a mediului de afaceri îşi propune premierea a circa 30 de tineri merituoşi, talentați și harnici, care prin rezultatele deosebite ale muncii lor din anul şcolar 2015-2016 reprezintă un real model pentru generația lor.

            Perioada de înscriere a participanţilor este 1 noiembrie – 23 noiembrie 2016.

         

            Înscrierea în program:

            Poate să fie nominalizat orice tânăr cu vârsta cuprinsă între 318 ani, care a obţinut rezultate meritorii pe parcursul anului şcolar 20152016.

Dosarele elevilor nominalizaţi trebuie depuse la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, împreună cu formularul de înscriere completat, până la data de 23 noiembrie 2016, însoţite de următoarele documente:

 • copie după actul de identitate (C.I. sau certificat de naştere),
 • V. (model european),
 • copii ale diplomelor obţinute,
 • descrierea competiţiei sau proiectului la care a participat,
 • recomandări din partea unor profesori/antrenori/experţi în domeniu,
 • alte dovezi care să ateste excelenţa în domeniul pentru care este nominalizat.

Gala de excelenţă „10 pentru Cluj – Juniorii Clujului, Speranţele Cetăţii” cuprinde patru secţiuni:

            Secţiunea A: elevi de liceu;

            Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;

            Secţiunea C: elevi din ciclul primar;

            Secţiunea D – „Prichindeii cetăţii”: copii din ciclul preşcolar din cadrul grădiniţelor de stat şi private.

Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea A şi B sunt următoarele:

            Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016;

            Social – pentru contribuţia la binele comunităţii;

            Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

            Arte, individual – pentru rezultatele obţinute la balet, muzică, teatru, film, literatură, pictură, sculptură, fotografie etc.;

            Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional;

            Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute;

            IT – pentru rezultatele obţinute în domeniul IT;

            Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, limba şi literatura română, limbi străine etc.;

            Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei etc.;

            Inovaţie – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial etc.

 

            În acest an, la categoria „Inovaţie” se pot depune dosare pentru realizări ale elevilor în mai multe domenii de activitate, după cum s-a precizat mai sus.

            Pentru secţiunea C, categoriile la care elevii pot fi nominalizaţi sunt următoarele:

 • Ambasador pentru Cluj,
 • Social,
 • Arte – ansambluri,
 • Arte – individual,
 • Sport de echipă,
 • Sport individual,
 • Ştiinţe.

           

            Pentru Secţiunea D „Prichindeii cetăţii” se pot înscrie în concurs copii preşcolari din cadrul grădiniţelor de stat şi private, care au obţinut rezultate în domeniul artei (desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte domenii de activitate.

Se va continua tradiţia de acordare a premiului „Profesorul anului”. La concursul pentru acordarea acestui titlu pot participa atât profesorii elevilor înscrişi în concurs, cât şi personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ care îndeplinesc anumite criterii, acestea putând fi găsite pe site-ul www.10pentrucluj.ro, la secţiunea Regulament.

De asemenea, se va acorda şi premiul „Elevul anului” din cadrul elevilor înscrişi în concurs, în funcţie de rezultatele şcolare obţinute la: concursuri şi olimpiade şcolare – faza judeţeană, naţională şi internaţională, activităţi extracurriculare sau activităţi de voluntariat.

Începând cu ediţia din 2013, s-a introdus un criteriu nou în ceea ce priveşte înscrierea elevilor în concurs. Astfel, nu vor fi acceptate dosarele candidaţilor care au obţinut premii doi ani (indiferent de ediţie) la „Gala 10 pentru Cluj”. Motivul rezidă în stimularea înscrierii în concurs a unui număr cât mai mare de elevi, cât şi posibilitatea de afirmare a altor elevi care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, dar care nu au obţinut premii la nicio ediţie anterioară.

Nominalizarea elevilor poate fi făcută de către profesorii, antrenorii sau părinţii care cunosc activitatea celor nominalizaţi.

Criteriile de premiere ale elevilor sunt: relevanţa premiului la categoria la care este nominalizat, contribuţia adusă la dezvoltarea activităţii la care a participat, contribuţia adusă la creşterea prestigiului sau notorietăţii municipiului, contribuţia în medalii adusă de sportiv/sportivi în competiţiile naţionale şi internaţionale pentru disciplinele sportive individuale sau de grup, preocupări relevante în activitatea din şcoală şi din comunitate, excelenţa în domenii de activitate noi, inovatoare.

            Jurizarea dosarelor va fi făcută de către o comisie care va cuprinde reprezentanţi ai mediului universitar, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, ai ONG-urilor, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, specialişti în domeniul sau categoria nominalizate, precum şi reprezentanţii sponsorilor.

            Dosarele elevilor nominalizaţi vor conţine, în mod obligatoriu, toate documentele cerute conform Regulamentului concursului şi pot fi depuse până la data limită prevăzută în regulament la una din următoarele locaţii: Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni (registratura generală, str. Moţilor nr. 7), Primăria Mănăştur (str. Ion Meşter nr. 10), Primăria Mărăşti (str. Fabricii nr. 4), Primăria Iris (Piaţa Karl Liebknecht nr. 7-8), Primăria Someşeni (str. Traian Vuia nr. 41), Primăria Grigorescu (str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-47), Primăria Zorilor (str. Pasteur nr. 60).

Dosarele depuse după data limită de înscriere nu sunt considerate eligibile. Actele doveditoare depuse la dosar vor fi copii ale documentelor originale. Documentele depuse nu se mai restituie.

Regulamentul concursului şi formularele de înscriere (pentru elevi şi profesori) pot fi găsite la adresa www.10pentrucluj.ro, secţiunea Regulament, începând cu data de 1 noiembrie 2016.photo: Radu PadureanLasă un răspuns

Site creat de