Din Oras

Inspectoratul General pentru Imigrări aniversează 135 de ani

studenti cluj

Astăzi, 7 aprilie, Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al Judeţului CLUJ sărbătoreşte 135 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor“, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

            ”Primind ordinul de explusiune, străinul va trebui să arate puntul de la frontieră prin care voiesce să trécă, şi, în casul acesta, i-se va remite o fóie de drum prin care se va regula itinerarul ce va avea să urmeze, şi timpul cât va avea dreptul să se popréscă în fie-care localitate, până la frontieră. În casul de a contraveni la vre-una din aceste dispoziţiuni, străinul va fi condus afară din ţară prin forţa publică”… stipula, la acea vreme, un articol de lege din actul normativ menţionat mai sus.

La scurt timp, a apărut Regulamentul din anul 1900, care prevedea ”Biletul de liberă trecere” ca document pentru străinii intraţi în România iar în anul 1903, Adunarea Deputaţilor a adoptat „Legea asupra organizării Poliţiei Generale a Statului”.

De atunci şi până în zilele noastre, legislaţia naţională s-a aflat într-un proces permanent de actualizare în concordanţă cu exigenţele societăţii româneşti şi mai apoi de armonizare cu reglementările europene. Politicile actuale din domeniile migraţie, azil şi integrare a străinilor în România sunt elaborate astfel încât să asigure aplicarea legii într-un concept unitar de către instituţiile cu atribuţii pe această linie.

În prezent, Inspectoratul General pentru Imigrări are în componenţă, la nivel central şi în fiecare judeţ al ţării, servicii sau birouri care lucrează în interesul cetăţenilor, străinilor şi al comunităţii noastre, cu atribuţii în admisie şi reglementarea dreptului de şedere, încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor, prevenirea şi combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate, pe teritoriul României.

De asemenea, instituţia administrează şase Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – la Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Giurgiu, precum şi două Centre de Cazare a Străinilor Luaţi în Custodie Publică – la Otopeni şi Arad.

Primul în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara, administrat de Inspectoratul General pentru Imigrări, a transpus în practică, la nivel internaţional, conceptul de evacuare în regim de urgenţă a refugiaţilor aflaţi în pericol de a fi returnaţi din prima ţară de azil în ţara de origine.

La sfârşitul primului trimestru al anului 2016, în evidenţele Serviciul pentru Imigrari al Judetului CLUJ erau înregistrate un număr de 6801 persoane, dintre care 2581 provin din state terţe (cele mai multe provin din Republica Moldova) şi 4197 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – 23.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa în judeţ sunt: studii, membru de familie cetăţean român, angajare.Lasă un răspuns

Site creat de