Social & Cultura, Important

Interviu Ioana Abrudan (mediator şi jurist): În ce situaţii avem nevoie de un mediator

Interviu Ioana Abrudan (mediator şi jurist): În ce situaţii avem nevoie de un mediator

Conflictele au făcut dintotdeauna parte din viaţa oamenilor, a comunităților, companiilor şi, bineînţeles, a statelor.

Odată cu dezvoltarea societăţii şi definirea tot mai accentuată a drepturilor omului, numărul conflictelor a crescut semnificativ. Statisticile ne arată că indiferent de natura lor, conflictele au fost soluţionate din ce în ce mai uşor, cu ajutorul unor intervenţii din exterior, respectiv cu ajutorul persoanelor specializate în soluţionarea conflictelor.

În prezent, medierea a devenit o variantă din ce în ce mai des utilizată în soluţionarea diferitelor tipuri de conflicte, ce apar între indivizi.

Pentru a afla mai multe despre acest proces, reporterul cluju.ro a stat de vorbă cu Ioana Abrudan, un mediator cu experienţă în domeniul medierii, din Cluj-Napoca, autorizat de Consiliul de Mediere din România.

 • Ce este medierea?

Cadrul juridic ce reglementează activitatea de mediere este Legea nr.192/2006 (modificată şi actualizată) care defineşte medierea, ca fiind: „o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoana aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.”

 • Când se foloseşte medierea?

La mediere se poate apelea când există orice tip de conflict între două sau mai multe persoane, în materie civilă, penală, familiei, comercială, muncii, protecţia consumatorului, etc.

Procedura medierii este aplicabilă atât conflictelor dintre persoanelor fizice, cât şi conflictelor dintre persoanele juridice. La mediere se poate apela şi atunci când părţile sunt implicate într-un proces aflat pe rolul instanţelor de judecată.”

 • Ce avantaje ne oferă medierea?

„Soluţia aparţine părţilor – prin procedura medierii, părţile participante găsesc soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. Mediatorul este o persoană imparţială şi neutră.

Ambele părţi conflictuale câştigă – în comparaţie cu procesele clasice din instanţă care se bazează pe principiul o parte câştigă, iar cealaltă pierde, în mediere ambele părţi câştigă.

Medierea este voluntară – părţile au dreptul să-şi aleagă singure mediatorul.

Flexibilitate – mediatorul, împreună cu părţile, pot stabilii de comun acord locul, data şi ora la care vor avea loc şedinţele de mediere, conform Art. 51 din Leg. nr. 192/2006.

Timp redus – în comparaţie cu termenele proceselor clasice din instanţă prin mediere părţile pot ajunge la o soluţie reciproc convenabilă, eficientă şi de durată, într-o perioadă de timp scurtă.

Costuri reduse – mediereea implică costuri reduse comparativ cu procedurile judiciare. Onorariul mediatorului se achită în mod egal de către părţi şi poate fi negociat împreună cu acestea.

Confidenţialitatea – în cadrul procedurii de mediere, în baza contractului de mediere semnat de către părţi, acestea se obligă să păstreze confidenţialitatea susţinerilor făcute în cadrul procedurii de mediere.

Părţile pot fi asistate sau reprezentate de către avocaţi, la şedinţele de mediere şi la semnarea documentelor.”

 • Ce fel de servicii de mediere oferiţi dumneavoastră?

În prezent, Birou de Mediator Abrudan Ioana oferă servicii profesionale de mediere, în următoarele tipuri de conflicte:

 • Conflicte în dreptul familiei – păstrarea numelui după încheierea căsătoriei, partaj bunuri comune, exercitarea drepturilor părinteşti, plan parental minori;
 • Conflicte în dreptul penal
 • Conflicte în domeniul civil – succesiuni, ieşire din indiviziune, evacuare, partaj,
 • Conflicte în domeniul comercial – somaţii de plată, întinderea şi încetarea obligaţiilor contractuale;
 • Conflicte în domeniul bancar – derulare contracte de credit, renegociere contracte;
  Conflicte în domeniul muncii – desfacerea contractului de muncă, decizii de imputare, drepturi băneşti, răspundere disciplinară;
 • Conflicte ce reies din încălcarea drepturilor persoanelor în ceea ce priveşte protecţia consumatorului.”

Mai multe detalii despre mediere puteţi afla la biroul de mediere Abrudan Ioana, situat în Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor , nr. 14-16, sc. A, et. 4, ap. 6, la numărul de telefon 0742 572 776 sau pe site-ul www.ioanaabrudan.ro şi pagina de Facebook.Lasă un răspuns

Site creat de