Studentie, Important

INTERVIU | Vasile Țopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca: UTCN va face parte din liga superioară a universităților tehnice din Europa

vasile topa

Odată cu începerea noului an universitar, am fost curioşi să vedem cum se desfăşoară lucrurile şi care sunt proiectele de viitor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN).

Astfel, am stat de vorbă cu prof. dr. ing Vasile Țopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, şi am aflat care sunt planurile în ceea ce priveşte una din cele mai căutate instituţii de învăţământ superior din România.

Anul universitar 2019/2020 este unul extrem de important pentru UTCN deoarece va fi marcat Centenarul. Din acest motiv, conducerea universităţii are numeroase planuri de dezvoltare pe toate palierele: cercetare, dezvoltare, management, administraţie, digitalizare şi, nu în ultimul rând, calitatea învăţământului.

Mai multe vă invităm să aflaţi din interviul pe care rectorul Vasile Țopa l-a acordat pentru cluju.ro:

 • Vă mulţumim pentru că aţi acceptat să ne acordaţi acest interviu. Ce mesaj aveţi pentru studenţii UTCN, dar şi pentru boboci, la începerea noului an universitar?

Anul universitar 2019/2020 reprezintă pentru universitatea noastră un an aparte, căci la 1 februarie 1920 a luat ființă la Cluj-Napoca ”Școala Superioară Industrială”, care ulterior a suferit o serie de transformări succesive, respectiv Școala de Conductori Tehnici (1922), Școala de Subingineri Electromecanici (1937), Institutul de Mecanică (1948), Institutul Politehnic (1953) și respectiv Universitatea Tehnică din anul 1992.

Suntem deci,  într-un an centenar ceea ce conferă o însemnătate aparte acestei generații de ingineri ai UTCN! Bun venit  tuturor studenților noștri la borna 100 UTCN! Sunteți studenții celei mai mari și puternice universități tehnice din Transilvania, bucurați-vă de acest privilegiu și fiți mereu mândri că purtați acest brand recunoscut și unanim apreciat.

Bobocilor doresc să le transmit un sincer «bun venit la bord » și să-i asigur că la capătul drumului început acum, nu ușor dar frumos, vor avea parte de o piață a muncii care îi va aștepta, căci viitorul nu poate fi creat și imaginat fără ingineri! „

 • În mandatul dumneavoastră, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a intrat, pentru prima dată, în topul celor mai bune universităţi din lume. Cum aţi reuşit să atingeţi această perfomanţă?

„Încurajarea performanței științifice în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a reprezentat un prim factor în obținerea acestor rezultate în clasamentele internaționale.

În acest sens, am acordat susținere financiară pentru publicarea lucrărilor științifice în reviste de prestigiu, am acordat granturi pentru participarea la conferințe naţionale și internaționale de impact, am acordat granturi pentru brevetare și nu în ultimul rând, pentru creșterea vizibilității științifice prin citări.

Am inițiat de asemenea, un sistem de competiții interne pe proiecte de cercetare, toate aceste acțiuni fiind finanțate exclusiv din veniturile propri ale universității.

Am încercat să găsim acele pârghii prin care, energiile latente existente să fie descătușate printr-o participare mai mare a întregului corp academic la cercetarea științifică de excelență și cu vizibilitate internațională.”

 • Care este acum următorul obiectiv, în privinţa clasamentului mondial?

Pentru a progresa și avansa în toate clasamentele internaționale, am decis să apelăm la o evaluare instituțională externă.

Suntem în plin proces de elaborare a documentației solicitate și sunt absolut sigur că radiografia pe care o vom primi la sfârșitul evaluării, alături de măsurile și acțiunile propuse a fi urmate pentru a corija punctele slabe existente, ne vor ajuta în îmbunătățirea poziționării noastre în clasamentele internaționale.

Personal, sunt extrem de hotărât să duc până la capăt acest proces de remodelare al activităților didactice și de cercetare în concordanță cu standardele internaționale, singura noastră șansă pentru a juca în “liga superioară a universităților tehnice din Europa”. 

 • În acest an UTCN a fost reevaluată de către Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și a primit din nou calificativul ”grad de încredere ridicat”. Ce înseamnă mai exact această reuşită?

„Da, într-adevar universitatea noastră a trecut prin reevaluarea instituțională periodică ARACIS obținând cel mai înalt calificativ, respectiv universitate cu ”Grad de încredere ridicat”, acordat pentru perioada 2018-2023. Acest rezultat reconfirmă faptul că UTCN este o instituție de învățământ superior de elită a României, ancorată în realitățile socio-economice locale, regionale și naționale, în care excelenţa în educaţie şi cercetare științifică se ridică la standarde internaţionale.

Calificativul acordat pune în lumină și alte rezultate semnificative, precum calitatea programelor de studii, a resursei umane, a bazei materiale, a serviciilor oferite studenților, a activităților de internaționalizare, dar și a unui management universitar coerent, predictibil, sustenabil și transparent.

 • Ce planuri aveţi cu noile sedii UTCN?

„Universitatea a achiziționat cele două imobile aflate în proximitatea facultăților de profil construcții și electric, situate pe strada George Barițiu nr. 4-8, respectiv sediul băncii BT și fosta Casă de Modă, sub presiunea crescândă a lipsei spațiilor didactice, de cercetare și de organizare a unor manifestări științifice.

Cele două corpuri de clădire vor forma un ansamblu unitar: sediul fostei bănci BT va fi alocat procesului didactic cu studenții de la profilul electric (calculatoare, automatică, electronică, telecomunicații și inginerie electrică), profil aflat în ultimii ani sub o puternică solicitare a studenților dar și a mediului socio-economic local; corpul de clădire provenit din fosta Casă de Modă va fi regândit ca un centru modern de conferințe cu mai multe săli multifuncționale reconfigurabile, din care una cu o capacitate de aproximativ 200 de locuri.

Vor fi proiectate de asemenea spații expoziționale, de co-working, cafenele, spații de socializare, precum și un restaurant propriu destinat manifestărilor științifice și nu numai.

Suprafața totală a acestor noi facilități este de aproximativ 11.000 mp care se adaugă la cei peste 170.000 mp existenți.

Față de cele două clădiri achiziționate, UTCN a primit în administrare sediul fostei clădiri SIMTEX de pe B-dul Muncii, corp de clădire aflat în plin proces de reabilitare și amenajare, urmând ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul acestui an. Aici urmează să fie amenajate laboratoare de cercetare destinate cadrelor didactice și studenților de la facultățile de profil mecanic.     „

 • În anul 2019 aţi reuşit să încheiaţi numeroase parteneriate cu universităţi din întreaga lume. Care sunt avantajele care revin UTCN din aceste parteneriate?

„În ultimul an universitar,  UTCN a participat la numeroase târguri educaționale de prestigiu dintre care amintesc doar câteva: Conferința şi Expoziția Anuală NAFSA – Washington (USA), Conferinţa Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională EAIE – Geneva (Elveția), Târgul Educațional din Helsinki (Finlanda), Târgul Educațional din Sevilla (Spania), Târgul Educațional din Asghabat (Turkmenistan) etc.

Ca un prim rezultat al acestor participări, astăzi UTCN are active peste 400 de acorduri de colaborare cu universități din întreaga lume, dintre care amintesc doar ultimele încheiate: Universitatea de Stat din Naryn (Kârgâzstan), Universitatea Mercer (SUA), Holon Institute of Technology (Israel), L’Ecole Nationae des Sciences Appliquess de Safi (Maroc), The National University of Civil Engineering Hanoi (Vietnam), University of Transport and Communications Hanoi (Vietnam), L’Universite Grenobles Alpes (Franţa), Hankuk University of Foreign Studies Seul (Coreea de Sud), Beijing Jiaotong University (China) etc.

Toate aceste acorduri asigură cadrul de derulare a schimburilor de studenți nivel licență, masterat și doctorat, de cadre didactice dar și participarea în proiecte comune de cercetare științifică.”  

 • Profesori din cadrul UTCN au ajuns să predea în universităţi importante din străinătate. Ne puteţi da câteva exemple?

„Da, într-adevăr avem mulți colegi care prin profesionalismul lor au ajuns să predea la mai multe universități de prestigiu din străinătate dintre care amintesc Universitatea din Beijing (China), Texas, San Diego (SUA), Lausanne (Elveţia) etc. Am amintit doar universitățile cele mai importante, fără a nominaliza și persoanele care au susținut aceste cursuri pentru a evita riscul unei enumerări incomplete.”

 • Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an universitar, dar şi pe termen lung?

„Consolidarea poziției câștigate în rândul universităților din România, accederea în clasamentele internaționale de prestigiu, respectiv QS la nivel mondial (în acest moment suntem incluși numai în grupa universităților din țările emergente EECA, precum și la nivelul mondial al specializărilor) precum și accederea în clasamentul Shanghai.

Concomitent, doresc să accelerez procesele de  internaționalizare prin creșterea numărului de studenți străini care să studieze în universitatea noastră (cu o creștere de minimum 100 studenți nivel licență față de anul curent) dar și atragerea unui număr mai mare de cadre didactice din străinătate care să predea aici.

Continuăm de asemenea procedurile pentru a crea rețeaua Universităților Europeane de Tehnologie – ”European University of Technology – EUt+” alături de partenerii noștri de la Universitatea Tehnică din Troyes (Franța), Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria), Universitatea de Științe Aplicate din Darmstadt (Germania), Universitatea Tehnică din Dublin (Irlanda),  Universitatea Tehnică din Riga (Letonia) şi Universitatea  Politehnica din València (Spania). Consorțiul EUt+ va constitui o adevărată Universitate Europeană a viitorului care va promova competitivitatea educației tehnice și cercetării la nivel european.”

 • Care este situaţia căminelor care aparţin Universităţii Tehnice? (în ultimii ani s-au investit resurse în modernizarea acestora)

Toate cele 10 cămine care aparțin UTCN au fost reabilitate în întregime, fiind alocate numai în ultimii 5 ani, peste 12 milioane lei, suma rezultată exclusiv din veniturile proprii ale universității, fără nici un ajutor de la bugetul de stat. Acest proces de reabilitare/modernizare al căminelor și spațiilor adiacence reprezintă o preocupare constantă şi continuă.

Avem un proiect în faza de implementare și anume, construirea unui nou cămin studențesc în complexul Observator, cu o capacitate de 200 de locuri, cămin care va fi dedicat în primul rând tinerilor noștri asistenți, doctoranzi și masteranzi; investiția se ridică la aproximativ 30 milioane lei. Proiectul este în faza de obținere a documentației – avizelor şi aprobărilor (PUD, PUZ) necesare proiectării,  fiind finanțat integral de către Compania Națională de Investiții.

Ca și spații de agrement, în campusurile Observator și Mărăști, au fost create sau reamenajate spațiile verzi și terenurile de sport existente.”

 • Cum încearcă UTCN să îşi ajute absolvenţii să intre pe piaţa muncii?

„În primul rând trebuie să menționez faptul că în structura de management a universității avem un prorectorat care are drept principală misiune consolidarea relației dintre universitate și mediul socio-economic prin dezvoltarea de parteneriate legate de formare sau cercetare, prin participarea în proiecte cu asocieri regionale de tip Cluster, cu rețele naționale/ transnaționale și nu în ultimul rând, prin implicarea reprezentanților mediului socio-economic în proiectele de dezvoltare instituțională ale universității.

Mai mult, la începutul mandatului meu am înființat un Consiliu Consultativ al UTCN constituit din personalități reprezentative ale mediului socio-economic de inserție, din regiunea în care universitatea își desfășoară activitatea, având drept misiune consilierea conducerii UTCN în pregătirea deciziilor majore strategice, privind excelenţa academică corelată cu nevoile mediului socio-economic, asigurată prin identificarea așteptărilor acestuia, dar și prin feedback-ul comunității și angajatorilor referitor la oferta educațională și prestația universității.”

 • Care au fost cele mai căutate specializări la admiterea din această vară şi toamnă? De ce credeţi că este „bătaie” pe aceste specializări?

„Admiterea din acest an nu a făcut notă aparte față de cele din ultimii ani; în topul specializărilor căutate au fost calculatoare, automatică, arhitectură, autovehicule rutiere, electronică medicală, robotică, electronică și telecomunicații. Explicația este relativ simplă, toate aceste specializări sunt, practic, specializările prezentului, dar mai ales ale viitorului, viitorului pe care se va clădi noua revoluție Industry 4.0.

Absolvenții care își caută locul ”simt și știu care va fi tendinţa viitorului” și în egală măsură, știu că piața locală, regională, națională, dar și mondială, sunt într-o mare căutare de ingineri, absolvenți ai acestor specializări! „

 • Pe final…

Un element esențial în traiectoria de ascensiune a universității noastre o reprezintă digitalizarea proceselor educative și de management universitar.

UTCN este prima universitate din România care a implementat un sistem de registratură electronică pentru eficientizarea proceselor și soluționarea acestora.

Începând din acest an universitar, s-a lansat un ID card pentru studenții anului I, în testare momentan doar pentru studenții unei singure facultăți, urmând ca acesta să fie extins la nivelul întregii universități. Intenționăm să dezvoltăm pe acest card funcționalități care să permită studentului o dinamică a operațiunilor printr-o identificare unică într-o bază de date centralizată.

Am înființat la nivelul universității o nouă structură numită ”Campus Virtual” care se va ocupa de implementarea noilor tehnologii digitale în spațiul academic al UTCN.”

 Site creat de