Politic

Investiţiile publice locale din județul Cluj vor fi susţinute cu suma de 40.000.000 de lei

site 1870101 1280

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind nominalizarea sumei de 40.000.000 de lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Suma nominalizată reprezintă cota care revine județului Cluj potrivit comunicării oficiale a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice, respectiv 7.002.000 lei sume defalcate din TVA, 32.850.000 lei din cote defalcate din impozit pe venit încasat și 148.000 lei sume rămase nerepartizate la finele anului 2016.

În acest context, pentru o cât mai corectă și eficientă repartizare a acestor fonduri, Consiliul Județean a solicitat tuturor consiliilor locale din județ să comunice, în regim de urgență, o prioritizaare a nevoilor cu care se confruntă în ceea ce privește susținerea cofinanțării programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură locală, finalizarea implementării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene, dar și pentru achitarea arieratelor, respectiv rambursarea ratelor la împrumuturile contractate.

Urmare a acestui proiect pe care îl voi supune aprobării plenului Consiliului Județean, unitățile administrativ-teritoriale din județ vor primi importante sume de bani pentru cofinanțarea investițiilor publice locale, menite să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor acestor comunități”, a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Astfel, în urma analizării cererilor primite din partea unităților administrativ-teritoriale clujene, dar și a consultării primarilor din județ, în calitatea acestora de ordonatori principali de credite, prin proiectul inițiat de președintele Consiliului Județean se propune repartizarea unor sume semnificative pentru cofinanțarea unor importante lucrări de investiții care vizează, în principal, întreținerea drumurilor comunale, pietruiri de drumuri și ulițe, proiectarea și construirea de poduri și podețe, amenajarea de trotuare, edificarea sau reabilitarea căminelor culturale și a buzelor sportive, reparații la cabinetele medicale, dotarea unor școli și grădinițe, amenajarea sau reabilitarea locurilor de joacă pentru copii, reabilitarea de piețe, modernizări ale punctelor de colectare selectivă a deșeurilor, etc.Lasă un răspuns

Site creat de