Studentie

Lansarea proiectului „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC”

antredoc

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (beneficiar), în parteneriat cu Robert BOSCH SRL, lansează proiectul „Competențe antreprenoriale și cercetare de excelență în programele de studii doctorale și postdoctorale – ANTREDOC” (cod SMIS 123927).

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității și eficienței învățământului terțiar prin creșterea nivelului de educație, în special pentru grupuri din regiuni mai puțin dezvoltate. De asemenea, proiectul urmărește creșterea aptitudinilor pe piața forței de muncă, dezvoltarea abilităților antreprenoriale cu scopul validării competențelor dobândite și orientării profesionale.

Durata implementării proiectului este: 25 iulie 2019 – 24 iulie 2022

Rezultatele așteptate în urma implementării sunt:

  • 99 de cercetători doctorali și postdoctorali suținuți prin burse
  • 30 de doctoranzi/postdoctoranzi angajați/promovați pe un post superior
  • Cel puţin 54 teze de doctorat susținute la 1 an după finalizarea proiectului
  • Programe de formare antreprenorială și de formare a competențelor transversale (orientare în cariera, comunicare, inovare și creativitate, etc)
  • 99 participări la conferințe naționale/internaționale sau stagii de mobilitate
  • 99 lucrări publicate în conferințe indexate WOS (ISI)/BDI de prestigiu
  • 99 lucrări publicate în reviste indexate WOS (ISI)/BDI de prestigiu
  • Platformă on-line de conectare între cercetători și mediul economic

Valoarea totală a proiectului este de 6.978.750,00 lei, din care 6.825.284,15 lei asistenţă financiară nerambursabilă (din care 5.912.259,19 lei cofinanțare UE și 913.024,96 lei din bugetul național).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Prof.dr.ing. Petru DOBRA, email: Petru.Dobra@aut.utcluj.roLasă un răspuns

Site creat de