Din Oras

LOCURI DE MUNCA | CTP Cluj-Napoca face angajari

autobuz ctp cluj

CTP Cluj-Napoca angajeaza inginer de sistem si tehnician retele. Astfel, se organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
*1 post tehnician retele si echipamente calcul
*1 post inginer de sistem

Conditii de participare:

*pentru postul de tehnician : se solicita specializarea echipamente electronice sau similar cu experienta in domeniu de min.2 ani.

*pentru postul de inginer de sistem : studii superioare cu diploma de licenta, profilul Tehnica de calcul, Electronica, Telecomunicatii sau similar, cu experienta in domeniu de minim 3 ani.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune la registratura unitatii dosarele pana la data de : 07.12.2015, intre orele 7:30-15:30.

Dosarele vor cuprinde :
cerere pentru inscrierea la concurs
copia actului de identitate
copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor / calificarii
copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului vizat.
curriculum vitae

Concursul consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza ;
selectia dosarelor de inscriere – rezultatele in data de 09.12.2015
proba scrisa prin care se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul in 11.12.2015 ora 11 si proba teoretica in 11.12.2015 ora 13:00.
Interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor 14.12.2015.

Concursul va avea loc la sediul unitatii, in data de 11.12.2015 incepand cu ora 11:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul CTP Cluj-Napoca SA, Serv. Resurse Umane, tel. 0264 430917 int. 126.Lasă un răspuns

Site creat de