Studentie

Măsuri pentru eficientizarea, îmbunătățirea și consolidarea accesului cercetătorilor științifici la conducerea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

cercetatori

Potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern, procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare va asigura recunoașterea realizărilor profesional-științifice ale potențialilor candidați prin corelare cu condițiile de participare la concurs.

Concret, procedura de organizare a acestor concursuri va permite participarea în mod real la concurs și a cercetătorilor experimentați din state membre UE sau aparținând Spațiului Economic European.  Realizările profesional-științifice ale cercetătorilor experimentați trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele ale unui cercetător științific de gradul II.

În paralel cu concursul, se va putea desfășura echivalarea realizărilor profesional-științifice ale cercetătorilor experimentați înscriși în competiție de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în raport cu criteriile naționale minimale în vigoare la data înscrierii la concurs, standarde obligatorii la acordarea gradului/titlului profesional de cercetător științific II.

Pentru creșterea transparenței, noile reglementări prevăd obligativitatea informării potențialilor candidați, anterior înscrierii la concurs, cu privire la clauzele din contractul de management, la natura acestui raport juridic și la atribuțiile funcției de director general.

De asemenea, va fi prevăzută o structură cadru a contractului de management astfel încât, pentru a implementa un management performant și responsabil, acesta trebuie guvernat de dreptul administrativ. Eventualele litigii izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor contractului vor fi soluționate conform prevederilor contenciosului administrativ și nu asimilat unui contract individual de muncă.

În comisia de concurs se asigură o creștere a ponderii specialiștilor recunoscuți la nivel internațional, iar pe parcursul desfășurării concursului se asigură accesul, în calitate de observatori, a reprezentanților Patronatului Român din Cercetare și Proiectare și a organizației sindicale reprezentative din institutul național de cercetare-dezvoltare.

Pentru candidatul desemnat câștigător se asigură obligativitatea prezentării ofertei manageriale și priorităților de dezvoltare a INCD pe termen scurt și mediu în fața angajaților institutului.

Modificările aduse prin actul normativ adoptat astăzi au în vedere eficientizarea activității institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și a continuității actului managerial în concordanță cu obiectivele strategice de dezvoltare ale domeniului lor de activitate, precum și atragerea și implicarea managerilor în bunul mers al activității acestora, încă din etapa de selecție a candidaților la funcția de director general al institutului național de cercetare-dezvoltare.Lasă un răspuns

Site creat de