Social & Cultura

Măsuri pentru prevenirea incendiilor

incendiu tren vagoane gara cluj

Având în vedere existenţa vegetaţiei uscate şi a altor reziduri combustibile, pe fondul nerespectării măsurilor de prevenire, există riscul apariţiei incendiilor pe mirişti, în păduri sau la gospodăriile cetăţenilor. Prin urmare, Primăria municipiului Cluj-Napoca, recomandă locuitorilor, agenţilor economici, instituţiilor din municipiu, următoarele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare a fi luate pe raza administrativ-teritorială a municipiului:

  • se interzic focurile deschise în apropierea unor construcţii, instalaţii, locuinţe şi anexe gospodăreşti, a pădurilor, plantaţiilor sau la o distanţă mai mică de 100m de acestea şi nesupravegheate;
  • se interzice, tuturor deţinătorilor şi proprietarilor de terenuri, arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate;
  • interzicerea fumatului şi focului deschis în păduri, plantaţii,zone de agrement împădurite etc;
  • în lipsa iluminatului electric în poduri, magazii, şoproane, fânare etc, se vor folosi lanterne, lămpi electrice portabile cu globuri de protecţie şi cablu protejat, fără adăugiri, fiind interzise chibriturile, lumânările, lămpile cu petrol şi alte asemenea mijloace;
  • agenţii economici vor verifica şi asigura funcţionarea maşinilor, motopompelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor aflate în dotare.

 

Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1 000 lei la 2 500 lei, conform art. 44, al. III, pct. A, din Legea 307/2006, lege privind apărarea împotriva incendiilor.Lasă un răspuns

Site creat de