Politic

Noul Consiliu Local al municipiului Cluj-Napoca se reuneşte în prima şedinţă ordinară

sedinta consiliu cluj

Noul Consiliu Local al municipiului Cluj-Napoca, se reuneste în ziua de miercuri, 6 iulie, ora 15, în Sala de sticlă de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statutului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical precum și în Comisia de contestaţie.
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-monument istoric.
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat.
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere.
 7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație.
 8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat.
 9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârea nr. 201/2016
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp, aferent ”Parcului Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statutului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Carpați nr. 14.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței și modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brașov nr. 36.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 și 320267.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9; beneficiari: Bodea Vasile și Bodea Viorica.
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).
 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Socului).
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.
 20. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 49 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 389/2016.
 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Torok Francisc și alții, înregistrată sub nr. 270592/1 din 16.06.2016.
 23. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația pentru protecția urbanistică a Clujului, înregistrată sub nr. 270605/1 din 16.06.2016.
 24. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Adina, înregistrată sub nr. 59625 din 13.02.2015.
 25. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Septimiu, înregistrată sub nr. 158865/3 din 27.04.2015.
 26. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Drăgan Anca, înregistrată sub nr. 241513/43 din 25.06.2015.
 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moise Lucia-Lia și alții, înregistrată sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.
 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hințea Călin Emilian și Hințea Cristina Maria, înregistrată sub nr. 456572/1 din 9.12.2015.
 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kocsis Sandor și Kocsis Judit-Anna, înregistrată sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.
 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. ICPIAF S.A., înregistrată sub nr. 77587/43 din 24.02.2016.
 31. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Cristina Maria Alis și Rusu Georgeta Adela Tatiana, înregistrată sub nr. 81717/3 din 26.02.2016.
 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gavris Gelu, înregistrată sub nr. 6532/43 din 7.01.2016.
 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tarta Cornel Florin, înregistrată sub nr. 56271/43 din 10.02.2016.
 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dârlea Puiu-Chivu și Balea Ionuț Daniel, înregistrată sub nr. 84180/3 din 29.02.2016.
 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Stana Teodor Alin, înregistrată sub nr. 83548/3 din 25.02.2016.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru instituire subzonă S_Is – Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: S.C. Amera Tower S.R.L.
 37. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional, la contractul de delegare a gestiunii cu nr. 53590/443/7.07.2006, privind concesionarea serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție a Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2006, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 și ale Hotărârii nr. 350/2015.
 38. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea candidaturii și a angajamentului de susținere financiară în perioada 2017-2022 în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.
 39. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.
 40. Diverse


Lasă un răspuns

Site creat de