Politic

Participare cetățeni UE la vot în Cluj-Napoca

EXIT POLL la Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca invită cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca și nu se află în evidențele formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări și doresc să-și exercite dreptul de vot la alegerile locale din data de 05.06.2016 în municipiul Cluj-Napoca, să solicite înscrierea în listele electorale complementare.

Înscrierea se face pe baza unui document care le atestă identitatea și a unui document care atestă adresa la care locuiesc.

Cererile se depun la Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca, situată pe Calea Moților nr.5, cam. 10 sau pot fi transmise prin poștă pe adresa anterior menționată.

În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare va înscrie în lista suplimentară Cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective.

Reamintim că  Primăria municipiului Cluj-Napoca invită cetățenii români cu drept de vot, care si-au stabilit sau își vor stabili până în data de 21 aprilie a.c. reședința în municipiul Cluj-Napoca și doresc să-și exercite dreptul de vot la alegerile locale din data de 05.06.2016 în municipiul Cluj-Napoca, să solicite înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință.

Solicitarea are ca temei legal art 3 alin.(3), respectiv art 18 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităților publice locale și constă în completarea unei cereri tip (modelul cererii tip se găsește pe site-ul instituției, www.primariaclujnapoca.ro, la secțiunea „Evidența populației”, subsecțiunile evidența populației- cereri tip) la care se anexează o copie a actului de identitate și a dovezii de reședință. Toate acestea se depun la Direcția de Evidență a persoanelor, situată pe Calea Moților nr.5- Cluj-Napoca, cam. 10 sau pot fi transmise prin poștă pe adresa anterior menționată.

Termenul limită pentru depunerea cererii este data de 21.04.2016.

De asemenea, Primăria municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu Filiala Nord-Vest a Autorității Electorale Permanente recrutează personal pentru constituirea Corpului experților electorali (evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora).

Detaliile privitoare la condițiile ce trebuie îndeplinite, procedura de înscriere, cererile tip și alte informații pot fi aflate de pe site-ul www.roaep.ro, secțiunea „Corpul experților electorali” sau la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția de Evidență a persoanelor, Calea Moților nr. 5,camera10, tel.0264/591571, respectiv la Filiala Nord-Vest a Autorității Electorale Permanente, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, camera 58, telefon 0264-480.887.

Cererile se depun în termenul legal- cel mai târziu cu 45 de zile înaintea desfășurării alegerilor, termenul limită fiind data de 21.04.2016- la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Direcția de Evidență a Persoanelor, Calea Moților nr.5, camera 10, respectiv la Filiala Nord-Vest a Autorității Electorale Permanente, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, camera 58.

Rugăm pe cei interesați să depună cererile de înscriere în cel mai scurt timp posibil.Lasă un răspuns

Site creat de