Din Zona

Patru ofertanţi pentru finanţarea Drumului de Ocolire SUD Floreşti

centura floresti cluj

Licitaţia pentru finanţarea Drumului de Ocolire SUD (cel cu ieşire spre Mănăştur şi traseu pe deasupra Polus/Metro) a ajuns astăzi aproape de final.

La sediul Primăriei Floreşti, Comisia de Licitaţie a deschis ofertele, urmând ca în cel mai scurt timp să le analizeze în sensul stabilirii conformării acestora cerinţelor din caietul de Sarcini.

Au depus oferte patru instituţii (în ordine alfabetică): Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Raiffeisen Bank.

Aşa cum anticipam sunt ofertanţi pentru finanţarea acestor lucrări, care va fi rambursată strict din bugetul local. Mă bucur că avem patru oferte, de aici încolo e absolut treaba Comisie de Licitaţie să verifice actele, eventual să ceară lămuriri şi să stabilească un câştigător. Săptămâna viitoare vom avea o nouă licitaţie, cea pentru trotuare pe Avram Iancu şi în Luna de Sus, iar luna viitoare avem licitaţia pentru execuţia Drumului de legătură Sud. Mă refer la deschiderea ofertelor”, a spus primarul comunei Floreşti, Horia Şulea.

Vă reamintim că licitația se referă la Servicii de acordare credit bancar revolving în valoare de maxim 47.672.339,40 lei, în vederea finanțării obiectivelor de investiții de interes local, în conformitate cu cerințele din Documentația descriptivă, actele fiind deja publicate pe SEAP, conform anunțului cu nr . 164511 / 19.11.2015.

Este vorba de o linie de finanțare ce va fi folosită la realizarea Drumului de Ocolire pe partea de SUD, precum și la alte investiții publice. Bineînțeles, toate acestea pe lângă investițiile suportate din fonduri europene sau fonduri de la bugetul local. Este un instrument modern, care va greva bugetul anual al comunei cu mult sub nivelul maxim legal de 30%. Oricum, în prezent, comuna Florești are grad de îndatorare ZERO. Revenind la Drumul de Ocolire din păcate, iată, suntem nevoiți să ne descurcăm pe cont propriu, fără nici un ajutor. Vorbim de o investiție de aproximativ 27-30 milioane lei, o sumă considerabilă pentru o comună”, a spus primarul comunei Florești, Horia Petru Șulea.

Toti candidații care îndeplinesc cerințele minime de calificare vor fi preselectați și vor fi invitați să participe la etapa de negociere a procedurii. Comuna Florești va organiza etapa a doua a procedurii, respectiv cea a negocierii, cu candidații preselectați, pe baza invitației de participare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a desfășura negocieri în runde succesive, până la identificarea și stabilirea, pe baza criteriului de atribuire, a ofertei cu prețul cel mai scăzut. Comuna Florești va derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor, se vor analiza toate aspectele tehnice, financiare și juridice ale viitorului contract. Criteriul de atribuire se va aplica ofertelor finale rezultate în urma negocierilor, oferte care nu mai pot fi îmbunătățite de către operatorii economici.

În cazul în care se constata că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Ofertantul are obligația ca în termen de 11 zile lucrătoare de la transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii și/sau de la obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, să semneze contractul de credit și să pună la dispoziție creditul bancar autorității contractante. Contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

DATE DRUM DE LEGĂTURĂ VARIANTA SUD FLOREŞTI

Drumul, care va porni din strada Tăuțiului și va face joncțiunea în Cluj Napoca cu Drumul Sfântul Ioan, va avea o lungime de 2,685 km (firul principal, la care se adaugă încă doi kilometri de bretele).
Drumul de Ocolire SUD va avea 11 podețe și 2 poduri, precum și două girații și 3 intersecții. Vor fi incluse și două bretele de legătură cu DN1, una în zona Metro și una în zona Polus. Carosabilul va fi de 2x 3,5 metri, pe o parte trotuarul va fi de 1,5 metri, iar pe cealaltă parte va fi inclusă și o pistă de biciclete, lățimea ansamblului trotuar – pistă de biciclete fiind de 2 metri.

Toate acestea alături de rigole ranforsate, zid desprijin pe coloane, șanțuri de beton, rambleu, piloți forați, filtre drenante, drenuri orizontale și, bineînțeles, semnalizare rutieră.

 

 

 Lasă un răspuns

Site creat de