Studentie, Important

Peste 4,7 milioane lei pentru stagii de practică ale studenților Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat o nouă platformă unde organizează admiterea 2020

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a semnat în luna octombrie un contract de finanțare în valoare de 4.750 000 lei prin care 400 de studenți ai universității vor beneficia de programe de învățare pentru facilitarea accesului pe piața muncii.  

Proiectul ”Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească – PAVING este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe și se va derula pe o perioadă de 24 de luni.

Proiectul vizează programe de învățare/cercetare/inovare pentru 400 de studenți din anul III de studiu, ca soluție viabilă la reducerea ratei șomajului în rândul absolvenților învățământului tehnic clujean. Concret, este vorba despre dezvoltarea și implementarea unui model avansat de stagii de practică profesională pentru studenți care, prin activități de colaborare strânsă și aplicată cu firmele, să asigure formarea unor ingineri valoroși.

În cadrul proiectului vor fi organizate workshopuri dedicate dezvoltării abilităților antreprenoriale și intraprenoriale, unde studenții își vor testa ideile și contribuțiile atât înainte de a lucra concret în firme, pe proiecte reale propuse de partenerii de practică, cât și după stagiul de practică pentru a realiza raportarea, analiza de feedback și activitatea de învățare introspectivă.

Studenții vor primi premii funcție de tipul de activități în care sunt implicați, iar beneficiile pe termen scurt, mediu și lung se vor resimți la nivel local, regional și național prin valorificarea structurilor de parteneriat pentru optimizarea ofertei educaționale și dezvoltarea abilitaților studenților privind orientarea profesionala, formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și dezvoltarea capacitații studenților de a urma domenii de activitate corelate cu aptitudinile practice individuale.Lasă un răspuns

Site creat de