Studentie, Important

Premii importante obţinute de studenţii Universităţii Tehnice la un concurs organizat în Craiova

Adrian Todoruț

Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au obținut mai multe premii importante la Concursul Naţional Studenţesc de Inginerie a Autovehiculelor “Profesor universitar inginer Constantin Ghiulai” din Craiova.

Astfel, la secţiunea “Dinamica autovehiculelor”, studenţii de la specializarea Autovehicule Rutiere din cadrul UTCN au obținut:

  • Premiul I pe echipe (Pop Emilio Victor, Filimon Dan Mihai, Atudosiei Ariana-Anelisa),
  • Premiul I la individual (Pop Emilio Victor),
  • Premiul III la individual (Filimon Dan Mihai).

Echipa de studenți a fost coordonată de conf. dr. ing. Adrian Todoruț și s-a evidențiat prin rezultate remarcabile și la edițiile anterioare.

Tematica, bibliografia și regulamentul de organizare au fost elaborate de un grup de specialiști din cadrul Renault Technologie Roumanie, Magic Engineering, cadre didactice din universitățile participante și Secretariatul General al Societăţii Inginerilor de Automobile din România.

Desfăşurarea concursului a avut loc sub patronajul Societăţii Inginerilor de Automobile din România – SIAR, cu sprijinul universităţilor care derulează studii superioare de licenţă şi masterat în domeniul ingineriei autovehiculelor, precum şi cu aportul agenţilor economici de profil. Misiunea asumată de această competiţie este de a continua tradiţia şcolii de ingineri de autovehicule în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu și de a promova în rândul tinerilor studenţi dorinţa de a realiza performanţă în studierea disciplinelor specifice domeniului ingineriei autovehiculelor.

Premii importante obţinute de studenţii Universităţii Tehnice la un concurs organizat în CraiovaLasă un răspuns

Site creat de