Studentie

Proiect pentru peste 350 de studenți de la Drept din Cluj, aproape finalizare

facultatea de drept

Universitatea „Babeş-Bolyai”, în parteneriat cu Baroul Cluj, anunţă finalizarea  proiectului „Ai dreptul la carieră juridică!” – POSDRU/109/2.1/G/137905, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „Ai dreptul la carieră juridică!” este al doilea proiect dedicat pregătirii practice a studenţilor Facultății de Drept, implementat de Universitatea „Babeş-Bolyai” în parteneriat cu Baroul Cluj. Proiectul s-a desfășurat în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, având valoarea totală de 1.980.800 lei, din care 1.941.184 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă. Din grupul ţintă al proiectului au făcut parte 364 de studenţi ai Facultăţii de Drept în anii II, III şi IV de studii (nivel de licență). În cadrul proiectului au fost încheiate 60 de parteneriate cu cabinete şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătoreşti şi cabinete de practicieni în insolvenţă din Cluj-Napoca. Prin cele două activităţi principale – consilierea și orientarea profesională şi practica profesională de specialitate – proiectul a umărit să pregătească viitorii absolvenţi ai Facultăţii de Drept pentru primul loc de muncă atât din perspectiva aptitudinilor profesionale, cât şi a dezvoltării personale.

Consilierea și orientarea profesională pentru cei 364 de studenți ai Facultății de Drept  a constat în oferirea de activități de consiliere individuală şi de grup, întâlniri de grup cu avocaţi, practicieni în insolvenţă şi executori judecătoreşti, training în ego-marketing şi planificare a carierei juridice. Fiecare student din grupul ţintă a beneficiat de două şedinţe individuale de consiliere şi de câte o şedinţă de grup pre-practică şi post-practică. 50 de studenţi au parcurs un proces de autocunoaștere aprofundată în vederea stabilirii traseului profesional după absolvirea facultăţii sub forma unor planuri de carieră. În plus, în proiect s-au organizat patru excursii tematice la Penitenciarul Gherla şi trei excursii la instituţii de profil din Bucureşti (Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, Institutul Naţional al Magistraturii şi Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional) pentru 45 de studenţi din grupul ţintă.

În ceea ce priveşte practica profesională, cei 300 de studenţi au beneficiat de un stagiu de practică de minim 60 de ore,  în care au avut privilegiul de a interacţiona cu avocaţi, executori judecătoreşti şi practicieni în insolvenţă de succes din Cluj-Napoca. Ca urmare a promovării stagiilor de practică și a participării la activitățile de consiliere și orientare profesională, fiecare student a fost recompensat cu o subvenție în valoare de 400 lei. La finalul fiecărei serii de stagii de practică a fost organizat câte un concurs de procese simulate, astfel că 30 de studenţi au beneficiat de schimburi de experienţă la Colegiul Avocaţilor din Zaragoza, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene din Luxemburg şi la Parlamentul European din Bruxelles.Lasă un răspuns

Site creat de