Studentie

Comunicat de presă

20 Decembrie 2022

Reabilitare, schimbare de destinație din sediu administrativ în spații de învățământ și conservare monument istoric

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N) finalizează proiectul cu titlul ”Reabilitare, schimbare de destinație din sediul administrativ în spații de învățământ și conservare monument istoric”, codul MySMIS: 119834.

Imobilul vizat de investiție, situat în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr. 29, a intrat în administrarea UTC-N pentru o perioadă de 49 de ani și va fi reabilitat în cadrul proiectului câștigat de universitate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale. Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost semnat marți, 2 octombrie 2018, de către RectorulUniversității Tehnice din Cluj–Napoca, Prof. dr. ing. Vasile Țopa și de către Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest, Marcel Ioan Boloș.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației iar Organismul Intermediar, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 10.553.943,60 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 9.892.990,71 lei, din care:

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.580.655,23 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.312.335,48 lei

Proiectul a început la data de 2 octombrie 2018 și se va finaliza în 31 decembrie 2022.

comunicat de presa regio 2
Comunicat de presă 7
comunicat de presa regio
Comunicat de presă 8

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri educaționale pentru extensia Universității Tehnice Cluj-Napoca în municipiul Bistrița, adaptată standardelor de calitate europene și nivelului de dezvoltare tehnologică specific anumitor sectoare economice competitive.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1) Reabilitarea, schimbarea de destinație și transformarea imobilului aflat în administrarea UTCN,  în infrastructura universitară terțiara, pe o perioadă de 51 luni după obținerea finanțării nerambursabile;

2) Îmbunătățirea procesului educațional al extensiei din municipiul Bistrița prin dotarea și utilarea imobilului cu mobilier specific învățământului universitar, în speță amfiteatre, săli de seminarii și laboratoare care să deservească beneficiarii direcți ai procesului educațional, respectiv maxim 1030 studenți, dar și cadrele didactice (98 cadre), în 51 de luni de la semnarea contractului de finanțare;

3) Echiparea a 3 laboratoare cu aparatură specializată în domeniul ingineriei medicale, robotică și informatică aplicată, care să contribuie la îmbunătățirea ofertei de formare universitară pentru domeniile de specializare inteligentă Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor și Eco-nanotehnologii și materiale avansate, conform Strategiei de Competitivitate 2014-2020, până la finalizarea proiectului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde douăsprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Toate acestea conferă Universității Tehnice din Cluj-Napoca o puternică dimensiune regională, ceea ce o personalizează și diferențiază în mod esențial față de alte universități din țară. 

Rezultatele proiectului:

Infrastructură educațională reabilitată și finalizată, dotată cu echipamentele și utilajele cu montaj necesare în vederea funcționării clădirii reabilitate; Laborator informatică dotat, Laborator robotică dotat, Laborator inginerie medicală dotat.

comunicat de presa regio 2
Comunicat de presă 9
comunicat de presa regio
Comunicat de presă 10

Impactul proiectului: 

Având în vedere că pe teritoriul mun. Bistrița nu a existat o infrastructurăeducațională modernă în domeniul ingineriei-construcțiilor de mașini, investiția permite accesul la învățământul superior a mai multor persoane, datorită noii capacități de școlarizare reabilitate, inclusiv la nivel postuniversitar. Astfel, realizarea infrastructurii conduce la creșterea participării adulților la procesul educațional indiferent de vârsta acestora. Capacitatea maximă de școlarizare a Extensiei din Bistrița este de 1030 studenți pe următorii 4 ani, care va putea fi satisfacută prin noile spații corespunzătoare actului de învățământ universitar. Centrul universitar este adaptat standardelor europene, iar oferta educațională va fi corelată cu cerințele pieței și a dinamicii sectoarelor competitive. Prin dotarea celor 3 laboratoare de specialitate, investiția în infrastructura din învățământul superior sporește capacitatea universității de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței locale privind standardele, calitatea academică și dezvoltarea de noi programe care să confere studenților competențe trans-disciplinare.

logo universitatea tehnica

Date de contact: Strada Memorandumului 28, Cluj-Napoca 400114

Persoană de contact: Cornel Mureșan, Manager proiect, tel: 0747-182464,

e-mail: Cornel.Muresan@staff.utcluj.rowww.utcluj.ro

comunicat de presa regio 2
Comunicat de presă 11


Lasă un răspuns

Site creat de