Studentie

Reprezentanții Alianței Române a Universităților Tehnice se reunesc la Cluj-Napoca

universitatea tehnica cluj napoca

În perioada 22 – 24 noiembrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va găzdui întâlnirea rectorilor celor mai mari universități tehnice din țară reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).

Membrii fondatori ai acestei alianțe sunt Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,  Universitatea Tehnică de Construcții din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN). La întâlnire vor participa și reprezentanți din partea Ministerului Educației Naționale.

UTCN găzduiește pentru a doua oară această reuniune în cadrul căreia vor fi abordate:

  • Relaţiile de colaborare ale ARUT cu mediul socio-economic și financiar;
  • Provocările actuale în sistemul de învăţământ superior tehnic;
  • Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Temele care vor face obiectul discuției acestei întâlniri vin în continuarea celor abordate în cadrul întâlnirilor anterioare când au fost discutate cercetarea în universitățile tehnice, poziţionarea universităţilor tehnice faţă de criteriile/metodologiile posibile de clasificare a universităţilor şi ierarhizarea programelor de studiu, strategii de  internaţionalizare, precum și proiecte comune în domeniul cercetării și al mobilității studenților și cadrelor didactice.

ARUT își propune să reprezinte atât o platformă de colaborare pentru cele cinci universități cu profil tehnic din România, cât și o voce comună, puternică și permanent implicată în optimizarea politicilor din educație și cercetare.

Misiunea principală a alianței este aceea de a-și aduce contribuția la schimbarea socială și la formarea forței de muncă înalt specializate, cu viziunea mai amplă de a sprijini competitivitatea economiei românești.Lasă un răspuns

Site creat de