Liceu, Important

Reprezentanții elevilor semnalează numeroase probleme la început de an școlar

15000 elevi burse Cluj-Napoca scoli licee Cluj

Consiliul Național al Elevilor (CNE), structura ce reprezintă elevii din România, își exprimă nemulțumirea cu privire la superficialitatea cu care Ministerul Educației Naționale (MEN) tratează începutul noului an școlar, neacordând suficientă atenție unor probleme stringente ale sistemului de învățământ, precum securitatea și siguranța elevilor în școli, lipsa unor indicatori distincți pentru programul-pilot de digitalizare, situația auxiliarelor școlare, pregătirea metodologiei de organizare și desfășurarea a examenului de bacalaureat, dar și modalitățile neclare de implementare a noilor programe școlare pentru clasa a V-a și, implicit,întârzierea distribuirii manualelor.

În primul rând, criticăm ignoranța Ministerului Educației Naționale în ceea ce privește siguranța și securitatea elevilor în școli, dar și faptul că asigurarea unui climat educațional lipsit de primejdii pentru elevi nu reprezintă o prioritate pentru decidenți. Considerăm că este inadmisibil ca în continuare să existe școli care să nu dispună de condiții minimale de funcționare. Amintim că, în conformitate cu datele prezentatede ministrul educației naționale în cadrul conferinței de presă din data de 22 august a.c., din totalul de 31.297 de clădiri școlare, în prezent doar 19.566 au avize sanitare, 452 au aviz de mediu și 2261 au autorizații PSI, cifre deplorabile care ilustrează, totodată, o încălcare a legislației în vigoare. Solicităm Ministerului Educației Naționale și Guvernului României să sprijine autoritățile locale în scopul identificării de soluții pentru a investi de urgență în infrastructura școlară, considerând deosebit de grav și nepotrivit ca la o chestiune extrem de serioasă precum siguranța elevilor în școli să fie adus un răspuns atât de superficial și nefundamentat, precum sugestia ministrului educației naționale ca părinții să nu își mai ducă copiii în școlile nereabilitate.

În al doilea rând, opinăm că există o discordanță între viziunea ministerului asupra investiției în educațieși situația existentă în teritoriu, că măsurile luate trebuie corelate cu starea de fapt a sistemului și că programul-pilot privind digitalizarea trebuie să cuprindă niște indicatori clari. Mai mult decât atât, subliniem necesitatea formării cadrelor didactice în sensul utilizării eficiente a acestor tehnologii în procesul de predare, întrucât au fost semnalate cazuri în care, deși dotările tehnice există, acestea nu sunt valorificate deoarece nu cadrele didactice nu știu să le folosească. În plus, evidențiem lipsa unei viziuni clare asupra scopului în care tabletele vor fi folosite de către elevi, neprecizându-se dacă acestea vor reprezenta doar un suport digital pentru manualul școlar sau dacă vor conține și alte resurse educaționale. Deși apreciem preocuparea ministerului pentru digitalizarea procesului educativ, ne dorim ca abordarea să fie una pragmatică, prin setarea unor obiective care să fie ilustrate prin niște indicatori bine definiți, care să fie evaluați constant în vederea stabilirii beneficiilor implementării proiectului la nivel național.

O altă problemă cu care se confruntă elevii este necesitatea achiziționării de materiale didactice auxiliare la solicitarea cadrelor didactice. Consiliul Național al Elevilor consideră că achiziționarea unui material didactic auxiliar trebuie stabilită numai prin aprobarea unanimă a tuturor reprezentanților legali ai elevilor din clasa în cauză. Constituția României garantează dreptul la învățământ gratuit și, în consecință, nu considerăm juste discrepanțele care vor apărea în cadrul colectivului unei clase între elevii ale căror familii nu își pot permite achiziționarea unor auxiliare și ceilalți.

Un alt subiect care îngrijorează reprezentanții elevilor îl reprezintă lipsa prezentării mecanismelor pentru pregătirea cadrelor didactice ce vor preda la clasele a V-a pe baza noilor programe școlare. Considerăm că formarea eficientă a tuturorcadrelor didactice într-o perioadă de numai cinci zile pare un obiectiv nesustenabil și solicităm detalierea modului de desfășurare a sesiunilor de pregătire a cadrelor didactice, conținutul și facilitatorii acestora. Mai mult decât atât, semnalăm precedentul întârzierii distribuirii manualelor către elevi după începerea anului școlar, întâlnit anul trecut în cazul elevilor din ciclul superior al liceului și suntem dezamăgiți de faptul că elevii de clasa a V-a vor începe învățământul secundar fără a avea manuale școlare.Avem speranța că cel puțin îndrumătoarele propuse ca soluție de compromis nu vor întârzia să ajungă pe băncile elevilor, că profesorii vor fi pregătiți să lucreze cu ele și că distribuirea manualelor școlare nu va depăși decalajul de opt săptămâni anunțat.

Deși Ministerul Educației Naționale este obligat să elaboreze Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2018 până la data de 31 august 2017, cu consultarea reprezentanților elevilor, ai profesorilor și ai părinților, până în prezent Consiliul Național al Elevilor nu are cunoștință să se fi făcut vreun pas în acest sens, astfel că solicităm demararea de urgență a procedurilor de elaborare și consultare.

Prin urmare, ne dorim ca Ministerului Educației Naționale să trateze cu mai multă responsabilitate începerea anului școlar și să ia măsuri concrete în vederea soluționării problemelor ridicate, constante sau recurente în sistemul de învățământ, pentru ca elevii să poată beneficia de învățământ de calitate.

Nu trebuie ca problemele pe care elevii le întâmpină la început de an școlar să devină o tradiție.În timp ce anul trecut a apărut o problemă distribuirea manualelor pentru clasele XI-XII, anul acesta ne confruntăm cu o situație similară în cazul celor pentru clasa a V-a și, oricât de mult ne-am dori, niște îndrumătoare nu sunt suficiente pentru a compensa lipsa manualelor de pe băncile elevilor. În plus, în ciuda atitudinii superficiale a ministerului, este deplorabil ca aproape 38% din clădirile școlare din România să nu aibă aviz sanitar și că îmbunătățirea acestor cifre să nu fie semnificativă de la an la an. Mai mult decât atât, vrem să vedem o viziune clară asupra modului de implementare a unor măsuri anunțate de ministerul educației, cu pași și obiective concrete, dar și respectarea termenelor limită legale sau asumate în vederea asigurării unui învățământ de calitate” a declarat Ioana BĂLTĂREȚU, președintele Consiliului Național al Elevilor.

 Lasă un răspuns

Site creat de