Studentie

Simpozionul „Expertiza Tehnică în Procesul Civil și Penal; Proceduri  în expertiza tehnică judiciară” la Universitatea Tehnică din Cluj

cercetatori universitatea tehnica premiati de academia romana

Sâmbătă, 10 septembrie, începând cu ora 10, în aula „Prof. univ. dr. ing. IGOR TERTEA”  a  Universității Tehnice din Cluj – Napoca, va avea loc simpozionul „Expertiza Tehnică în Procesul Civil și Penal; Proceduri  în expertiza tehnică judiciară”.

Simpozionul reunește experți tehnici judiciari, membri ai Corpului Experților Tehnici din România, specialiști, avocati, judecători, procurori precum și întreg corpul academic al Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj – Napoca.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Corpul Experţilor Tehnici din România prin Institutul Național de Pregătire Profesională a Experților Tehnici împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca.

Acest eveniment se înscrie în acțiunile desfășurate de asociația  profesională Corpul Experților Tehnici din România, în parteneriat cu mediul academic, având ca obiective:

  • îmbunatățirea standardelor de calitate a expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare;
  • îmbinarea armonioasă a misiunii principale de asigurare a nivelului calitativ al expertizelor tehnice cu cea de dezvoltare, investigare şi cercetare ştiinţifică în scopul asigurării eficienţei solicitate de societatea civilă;
  • consolidarea actului de educație informală și nonformală;
  • dezvoltarea de noi direcții de cercetare, programe profesionale;
  • aplicarea prevederilor legale cu maximă celeritate, a cunoașterii cadrului legislativ european cat și a promovării unor propuneri de armonizare a legislației actuale din Romania care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară cu legislația europeană specifică;
  • asigurarea unei viziuni și proiectele viitoare care să aibă în vedere schimbările previzibile determinate de dezvoltarea economică a ţării şi de tendinţele evoluţiei activităţii judiciare româneşti ; noua strategie de dezvoltare a asociației vizează evoluţia viitoare a acesteia într-un climat de concurenţă, alinierea activităţii de expertiză tehnica la standardele europene de calitate ;
  • creşterea prestigiului activităţii de expertiză tehnică, implicând totodată preocuparea constantă ca asociația să se afirme ca o structură de înaltă performanţă, cu recunoaştere naţională şi internaţională.


Lasă un răspuns

Site creat de