Social & Cultura

Spațiu verde creat pentru cei 150 de elevi de la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca

parcul culorilor

Asociația Inceptus România a fost selectată de către Fundația pentru Parteneriat, pentru realizarea unui proiect în cadrul programului „Spații Verzi”, componentă  Spaţii Verzi Urbane, finanțat de MOL Romania. 

Proiectul se numește „Parcul culorilor” și are ca scop amenajarea și reabilitarea spațiului verde aflat în incinta Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca și educația ecologică a elevilor.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca este partenerul proiectului și este prima şcoală pentru elevi cu deficienţă de vedere din România, iar în anul 2015 liceul a sărbătorit 115 ani de la înfiinţare.

Beneficiarii direcți al proiectului sunt cei peste 150 de elevi, copiii şi tinerii cu dizabilităţi vizuale: nevăzători şi cu vedere slabă, copii cu surdocecitate /deficienţe senzoriale multiple cu vârste cuprinse între 3 şi 20 de ani.

Viziunea și misiunea școlii Scopul principal al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere este de a pregăti fiecare elev pentru o trecere cu succes la provocările vieții și să ofere oportunități pentru incluziunea socială și în muncă.

Proiectul se va desfășura în perioada Aprilie – Iunie 2016, timp în care se vor realiza următoarele obiective:

  • Reabilitarea și amenajarea parcului din incinta Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca.
  • Creșterea gradului de educație ecologică a 152 de copii.
  • Dezvoltarea unui comportament civic în vederea protejării mediului înconjurător pentru 152 copii și 90 adulți.
  • Conștientizarea importanței protecției mediului înconjurător pentru 200 persoane din comunitatea clujană într-o perioadă de 4 luni (Aprilie – Iulie 2016).

După implementarea proiectului îngrijirea spațiilor verzi amenajate se va realiza prin rotaţie de către clasele/grupele de elevi din cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, fiind coordonaţi de diriginţi/profesorii educatori, iar activitățile de educaţie ecologică vor avea continuitate şi pe parcursul anilor școlari următori, atât în cadrul orelor cuprinse în curriculum şcolar cât şi prin activități extracurriculare.

Proiectul are ca și susținători firma de formare profesională și consultanță Metodica, agenția de marketing Biz Marketing și  magazinul online pentru copii www.pingsipong.ro .

Despre Asociația Inceptus România

Scopul Asociației Inceptus România este de a participa la dezvoltarea sustenabilă a comunității, prin implementarea de proiecte, precum și de creștere a capacității mediului organizaţional în accesarea de programe de finanţare nerambursabilă. De asemenea între obiectivele organizaţiei se numără şi activităţi orientate spre protecţia mediului şi promovarea importanţei protecţiei mediului în toate mediile sociale, inclusiv la nivelul copiilor.

Despre Programul Spații Verzi

Programul Spaţii Verzi finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat încurajează organizarea activităților de educație ecologică, a acţiunilor creative și interactive menite să stârnească interesul membrilor comunităților locale şi să îi determine să se implice în activități din domeniul protecției mediului. În cadrul componentei Spaţii Verzi Urbane sunt finanțate proiecte care au ca scop reabilitarea sau crearea de suprafețe înverzite pe lângă desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale. Proiectele finanțate prin această componentă pot fi implementate de ONG-uri în parteneriat cu organizații, instituții publice .Lasă un răspuns

Site creat de