De Vazut, Important

Start-Up Nation 2018. 10 lucruri pe care trebuie să le ştii dacă aplici pentru fondurile nerambursabile

Start-Up Nation 2018

Péter Nagy-Imecs, Director Operațional Goodwill Consulting, prezintă o listă cu 10 lecţii învăţate pe baza celor 162 de proiecte aprobate în prima sesiune şi pe baza consultărilor efectuate în mod continuu atât cu autorităţile şi cu băncile partenere.

Anul 2017 a adus programul de finanţare care a stârnit cel mai mare interes din ultimii ani pentru lumea fondurilor nerambursabile: Start-up Nation. Interesul s-a materializat şi într-un număr de proiecte depuse record: 19.296 de proiecte.

Lecţiile învăţate te vor ajuta în evitarea motivelor de respingere şi în estimarea şi maximizarea punctajului pentru Start Up nation 2018.

Lecţia nr. 1: eşti „doar” eligibil, sau ai şanse reale la finanţare?

Condiţiile de eligibilitate Start-up Nation sunt uşor de bifat. Luând în considerare interesul şi competiţia de aşteptat pentru sesiunea 2018 eligibilitatea reală este definită de punctajul pe care un beneficiar potenţial poate să-l obţină. În cazul Start-up Nation acest punctaj maxim – cu toate angajamentele asumate la maxim – este de:

 • maxim 100 de puncte pentru domeniile de activitate: producţie şi domeniul IT & C
 • maxim 95 de puncte în cazul industriilor creative (de ex: editare cărţi, arhitectură, agenţii de publicitate)
 • maxim 90 de puncte în cazul serviciilor
 • maxim 85 de puncte în cazul domeniilor de activitate comerţ şi intermedieri

În cadrul sesiunii 2017 ultimul punctaj care a beneficiat de finanţare a fost de 90 de pct., dar nu toate proiectele cu 90 de pct. au beneficiat de finanţare: dintr-un total de 4.684 de proiecte cu 90 de puncte 1.350 proiecte au fost evaluate, 3.334 de proiecte au rămas în afara evaluării (peste nr. de ordine 10.001).

Concluzie: sub 90 de pct. nu există şanse reale la finanţare, iar pentru şanse maxime este nevoie de un punctaj egal sau de peste 95 de pct.

UTIL DE RETINUT: lista codurilor CAEN şi criteriile de selecţie aferente sesiunii 2018 pot suferi modificări.

Lecţia nr. 2: corelarea domeniului de activitate vizat (cod CAEN) cu investiţiile bugetate

În cadrul evaluării s-a pus un accent deosebit pe corelarea investiţiei bugetate cu codul CAEN vizat. Focusul autorităţii este fondat luând în considerare impactul codului CAEN asupra punctajului, şi implicit asupra şanselor de succes. Corelarea elementelor de buget cu domeniul de activitate dezvoltat de start-up trebuie gândit logic şi descris în detaliu în cadrul planului de afaceri. Astfel se pot evita toate dubiile în legătura cu necesitatea investiţiei, sau în legătură cu mascarea unei investiţii pentru un domeniu mai puţin scorat sub „denumirea” unui cod CAEN scorat.

Lecţia nr. 3: calcul corect punctaj pentru echipamente şi software >= 50% din buget

Următoarea lecţie învăţată este în legătură cu criteriul D9 din grila de punctare, respectiv: Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri. În conformitate cu procedura Start-up Nation pentru acest criteriu s-au luat în considerare software şi toate echipamentele (atât mijloace fixe cât şi obiectele de inventar, având o valoare unitară sub 2.500 RON fără TVA) pe baza catalogului de mijloace fixe (HOTĂRÂRE nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 cu actualizări) se încadrează în următoarele categorii:

 • grupa 2.1: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
 • grupa 2.2: Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
 • grupa 2.3.6: Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat (macarale, ascensoare, elevatoare, stivuitoare)

În cazul multor proiecte evaluatorii nu au fost de acord cu încadrarea propusă de beneficiar, şi au recategorizat anumite elemente bugetare. Problema a apărut în situaţia în care valoarea echipamentelor 2.1, 2.2, 2.3.6 şi software nu a mai depăşit 50%, care astfel pe baza procedurii a însemnat respingerea proiectului (toate proiectele cu punctaj declarat superior celui evaluat au fost respinse).

Lecţia învăţată: atenţie deosebit de mare la încadrarea corectă a investiţiilor vizate. De asemenea s-au făcut propuneri în ceea ce priveşte actualizarea catalogului de mijloace fixe, demers confirmat şi prin interviul acordat de Dl Ministru Laufer în data de 28 noiembrie.

Lecţia nr. 4: criterii de departajare la punctaje egale, achiziţia de echipamente tehnologice

În conformitate cu procedura Start-up Nation 2017 la punctaje egale au prevalat următoarele criterii:

 • nr. de locuri de muncă nou create
 • nr. de locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate / şomeri / absolvenţi
 • achiziţia de echipamente tehnologice
 • activitatea (codul CAEN)
 • data şi ora înscrierii în program

O lecţie învăţată în legătură cu departajarea proiectelor: chiar dacă în cazul locurilor de muncă create ordinea de departajare s-a realizat în funcţie de numărul exact al locurilor create, în cazul criteriului referitor la achiziţia de echipamente tehnologice criteriul s-a aplicat neluând în considerare procentul alocat din buget, ci doar peste 50% sau sub 50%. Altfel zis: criteriul nu a avut nicio relevanţă pentru departajare între un proiect cu buget 95% echipamente tehnolgice şi un alt proiect cu 51% din buget pentru echipamente tehnologice.

Lecţia nr. 5: realizarea şi păstrarea unei copii fidele / extras de plan de afaceri online

Interfaţa web de înregistrare online a proiectelor Start-up Nation devine inaccesibilă după încheierea sesiunii de depunere. Astfel realizarea unei copii fidele (copierea tuturor informaţiilor într-un fişier Word, realizarea de un extras cu Print screen, etc.) este deosebit de importantă, atât în contextul solicitărilor de clarificări pe care beneficiarii pot primi dealungul evaluării cât şi în contextul implementării unui proiect aprobat.

Lecţia nr. 6: atenţie la buget, nu se poate modifica ulterior

Procedura Start-up Nation nu permite modificarea ulterioară a bugetelor aprobate. Astfel orice greşeală realizată la întocmirea bugetului poate afecta grav implementarea ulterioară cu succes a proiectului de investiţii.

Lecţia nr. 7: să decizi din timp dacă doreşti finanţare prin credit

Prin programul Start-up Nation s-au creat produse bancare dedicate finanţării proiectelor aprobate. Beneficiarii au posibilitatea de a opta pentru finanţarea proiectelor cu ajutorul resurselor financiare proprii sau cu ajutorul acestor produse bancare dedicate. Vestea bună este că costurile asociate, respectiv dobânda creditului şi dobânda aferentă instrumentului de garantare pot fi cheltuieli eligibile, dar în acest sens trebuie incluse în bugetul eligibil al proiectului depus.

La depunerea proiectelor Start-up Nation 2017 mulţi au trecut pe lângă aceste oportunităţi, şi doar în implementare şi-au dat seama că totuşi au nevoie de instrumente de creditare, iar includerea costurilor în bugetul eligibil nu mai este posibil.

Lecţia învăţată: decizia privind opţiunea pentru produsele bancare trebuie luată înaintea depunerii, astfel costurile asociate pot fi finanţabile prin proiect.

Lecţia nr. 8: întârzierile trebuie estimate şi bugetate

Mulţi beneficiari / solicitanţi Start-up Nation 2017 au semnalat întârzierile care au apărut în legătură cu evaluarea proiectelor. Performanţele programului din acest punct de vedere sunt comparabile cu performanţele altor programe cu finanţare naţională sau europeană.

Întârzierile în cazul evaluării proiectelor Start-up Nation 2017 cauzează însă şi o problemă specifică: pe baza procedurii perioada de implementare este de maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 29 septembrie 2018. Perioada de 12 luni însă nu mai poate fi exploatată la maxim de beneficiari deoarece prevederea procedurii pentru semnarea acordurilor de finanţare până cel târziu 29 septembrie 2017 nu a fost respectată. Astfel perioada reală de eligibilitate a cheltuielilor recurente (salarii, chirii) s-a redus de la 12 luni la aproximativ 9-10 luni.

Într-un proces de planificare al unui proiect nerambursabil în România trebuie ţinut cont şi de factorul întârzierilor, astfel ca şi sfat propun tuturor beneficiarilor potenţiali să bugeteze la cheltuieli recurente (salarii, chirii) 9-10 luni în loc de perioada maximă permisă de procedură, respectiv 12 luni.

Lecţia nr. 9: rolul consultanţilor

Cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea / implementarea sunt eligibile în cadrul proiectelor Start-up Nation. Calitatea serviciilor şi experienţa consultantului au un impact major asupra beneficiarilor din următoarele motive:

 • evitarea motivelor de respingere formal-administrative şi de conţinut
 • întocmirea de proiecte care ulterior pot fi implementate fără probleme: calendar realist, buget corect, activităţi bine definite şi planificate, etc.
 • un consultant bun poate uşura semnificativ drumul complicat de parcurs de un beneficiar Start-up Nation

Programul Start-up Nation reprezintă o piaţă semnificativă pentru firmele de consultanţă. Din păcate odată cu anunţarea acestui program numărul „specialiştilor” din domeniu s-a triplat.

Sfaturi:

 • solicitaţi experienţă relevantă, respectiv proiecte aprobate Start-up Nation 2017
 • solicitaţi servicii integrate: elaborare de proiect şi implementare, este foarte important să beneficiaţi de consultanţă de la început până la încheierea proiectului
 • solicitaţi garanţii pentru eventualele greşeli / respingeri cauzate de consultant

Lecţia nr. 10: să îndrăzneşti să aplici!

Ultima lecţie este cea mai importantă: interesul stârnit de Start-up Nation 2017 a fost uriaş. Mulţi au accesat, însă şi mai mulţi au comentat. Tu în ce tabără vrei să fii în 2018: celor care accesează sau celor care comentează? Dacă eşti eligibil, ai punctajul necesar, şi doreşti să devii antreprenor atunci să îndrăzneşti şi fă primul pas spre succes chiar acum!3 Comments

 1. Buna ziua!
  Daca am o societate infiintata in luna mai 2018 pe cod caen 7420 fotografie si urmeaza sa facturez servicii/avansuri pot sa aplic la start up nation? Multumesc!

Lasă un răspuns

Site creat de