Din Oras

Statistică – Câţi străini locuiesc în Cluj şi de unde provin aceştia

cluj oameni

La data de 30 iunie 2015, în evidenţele Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Cluj se aflau 6284 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 113 ţări ale lumii, 599 dintre aceştia fiind înregistraţi în primele şase luni. Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Cluj provin din: Franţa (895), Italia (694), Germania (482),  Republica Moldova (470) şi Tunisia (299).

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse spre avizare un număr de 74 de invitaţii, dintre care 54 au fost aprobate, 10 fiind respinse, celelalte rămânând în curs de soluţionare.

De asemenea, au fost primite 22 cereri pentru emiterea avizelor de muncă, pentru cetăţeni străini angajaţi sau detaşaţi, fiind eliberate 17 avize de muncă, 5 solicitări fiind respinse.

În aceeaşi perioadă au fost primite 957 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbarea reşedinţei, dintre care  507 au fost depuse de cetăţeni ai statelor terţe şi 450 de cetăţeni ai spaţiului UE şi SEE şi au fost emise 982 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României (diferenţa reieşind din cererile depuse în cursul lunii decembrie 2014).

Totodată, a fost revocat dreptul de şedere pentru 28 de cetăţeni din state terţe, care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii nedeclarate, în semestrul I 2015, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj au depistat, cu şedere ilegală în România, un număr de 50 de cetăţeni străini, dintre care pentru 13 a fost reglementat  dreptul de şedere, ceilalţi 37 fiind îndepărtaţi de pe teritoriul României prin emiterea de decizii de returnare, în 5 cazuri dispunându-se şi măsura interzicerii intrării în România pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 2 ani. Totodată, aceştia au fost sancţionaţi contravenţional, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 51.800 lei şi 17 avertismente.

Deasemenea, doi cetăţeni străini au fost escortaţi în vederea returnării de pe teritoriul ţării noastre până la frontieră, iar un cetăţean a fost luat în custodie publică în vederea returnării. În cele trei cazuri s-a dispus şi măsura interzicerii intrării în România, pentru perioade cuprinse între 6 luni şi 5 ani.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la nivel de inspectorat general, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României constituie un domeniu bine reprezentat, fapt ce are ca scop realizarea obiectivului  stabilit prin lege în sarcina Inspectoratului General pentru Imigrări; fermitatea deosebită şi promptitudinea de care s-a dat dovadă sunt reliefate de rezultatele deosebite obţinute.

Funcţia de prevenire a săvârşirii de fapte contravenţionale specifice domeniului imigrări  este de asemenea realizată şi prin constatarea şi sancţionarea promptă a contravenţiilor.

Având în vedere faptul că eforturile depuse în această direcţie nu  sunt canalizate strict pe rolul coercitiv de sancţionare a abaterilor, trebuie avută în vedere şi o altă componentă majoră a acestor activităţi – prevenirea .

Astfel, pentru a veni în sprijinul persoanelor vizate, s-a luat măsura afişării la avizierul serviciului a tuturor informaţiilor necesare străinilor pentru admisia în România, prelungirea dreptului de şedere, inclusiv drepturi, obligaţii, regimul sancţionator, program de lucru cu publicul, program de audienţe, numerele de telefon şi fax ale serviciului, etc.

Totodată, aceste informaţii utile au fost distribuite si instituţiilor de învăţământ pentru afişarea lor la aviziere sau pentru a fi incluse în paginile de internet ale acestora.

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă desfăşurarea unor astfel de acţiuni, pentru combaterea şederii ilegale, atrăgând atenţia cetăţenilor străini de a acorda interes reglementării legale a dreptului de şedere pe teritoriul României.

Facem apel către toţi cetăţenii străini de pe raza judeţului şi contăm pe respectul dumneavoastră faţă de legislaţia în domeniu, invitându-vă să ne contactaţi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale în domeniu la tel./fax  0264 – 555656 sau vizitând site-ul public al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa: www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.Lasă un răspuns

Site creat de