Studentie

Studenții cercetători din cadrul UBB Cluj vor primi burse speciale

locuri buget ubb cluj 2018

60 de studenți ai Universității Babeș-Bolyai cu activitate universitară foarte bună şi performanţe în domeniul cercetării ştiinţifice vor primi, în acest an universitar, burse speciale pentru activitatea științifică.

Potrivit deciziilor anunțate la începutul acestei săptămâni de comisiile de concurs, 17 dintre bursierii anului universitar 2017-2018 sunt studenți la nivel licentă, iar 43 sunt înscriși la programele de master ale UBB.

Bursele, cu o valoare lunară de 1.100 lei, sunt acordate studenților la nivel licență și master în urma unei selecții în cadrul căreia au fost luate în considerare descrierea și susținerea publică a proiectului de cercetare propus de studenții înscriși în competiție, lucrările publicate și comunicările științifice, precum și mediile anilor de studii, media obținută la licență sau cea de admitere la master.

Conform contractului pentru acordarea bursei speciale, studenții trebuie să prezinte rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau să facă dovada înscrierii la cel puţin o conferinţă desfăşurată după încheierea finanțării.

Studenţii bursieri vor pregăti, sub îndrumarea conducătorului științific, rezultatele cercetării pentru publicare și se angajează prin contract să aibă, până la finalizarea bursei, cel puțin o lucrare publicată sau trimisă spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste științifice universitare indexate în baze de date internaționale – mai specific la revistele indexate Web of Science, SCOPUS sau ERIH Plus – și editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca.

De asemenea, bursierii vor susține cel puțin o prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul Colegiului Virtual Next Generation.

Bursele sunt acordate pentru stimularea performanţei şi a cercetării ştiinţifice de excelenţă în rândul studenţilor noştri. Aceasta în condiţiile în care Universitatea Babeş-Bolyai se află constant pe primele locuri din ţară de mai mulţi ani, având o cultură a competitivităţii şi ţinteşte spre excelenţă în domeniile pe care le abordează, de la cercetare şi act educaţional, la implicarea în comunitate şi relaţia cu studenţii ei”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.Lasă un răspuns

Site creat de