Studentie

Tabăra „STUDARHEX” cu studenţi din patru universităţi europene

studenti sarmisegetuza

Studenţi din patru universităţi europene participă în perioada 16-31 august 2015, la tabăra studenţescă „STUDARHEX”, organizată la Sarmizegetusa.. Activitatea face parte din proiectul cu acelaşi nume, iniţiat de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Organizatorii îşi propun să promoveze în cadrul acestui proiect ce se va încheia în 15 octombrie 2015, un ansamblu de metode nonformale şi informale de învăţare aplicată care să-i ajute pe viitorii arheologi să-şi însuşească în situ, cunoştinţe privind meşteşugurile comunităţilor antice.

Cei 20 de studenţi de la prestigioase universităţi din Germania, Anglia ( Heidelberg, Exeter ) şi România sunt timp de două săptămâni implicaţi activ în acest proiect de arheologie experimentală pe Şantierul arheologic Colonia Dacica Sarmizegetusa. Pe lângă aplicarea – unui set de obiective care vizează crearea unui mediu de învăţare nonformal şi informal, organizatorii vizează implicit, promovarea acestor metode în mediul academic european, scopul final fiind sprijinirea stimulării creativităţii şi performanţei studenţilor în domeniul arheologiei experimentale, stimularea cooperării transfrontaliere şi schimbul de experienţă în domeniul arheologiei. Studenţii participă atât la activităţile de pe şantierul arheologic cât şi la sesiuni de instruire pe teme conectate cu importanţa patrimoniului, în special ceramica de epocă romană descoperită pe situl Colonia Dacica Sarmizegetusa.

Sunt organizate de asemnea, sesiuni de desen arheologic, de realizare a vaselor ceramice, metode de ars ceramica în antichitate, aspecte legate de cercetarea arheologică şi prelucrarea primară a artefactelor descoperite în săpătură. Proiectul este finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma Concursului Naţional pentru Proiecte Studenţeşti şi are un buget total de 35606 Lei din care contribuţia MTS este de 24106 Lei, a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei este de 10500 Lei, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia contribuind cu 1000 Lei. Informaţii referitoare la activităţile proiectului vor fi distribuite pe paginile de facebook: www.facebook.com/Alumni.UAB şi www.facebook.com/Colonia.Sarmizegetusa.Lasă un răspuns

Site creat de