Studentie, Important

Taxele de școlarizare la UBB Cluj au fost majorate

UBB Cluj este, din nou, prima universitate din România în clasamentul global al universităţilor

În urma informațiilor apărute în spațiul public cu privire la modificarea taxelor de școlarizare începând cu anul universitar 2023-2024, Rectoratul și Senatul Universității Babeș-Bolyai aduc următoarele precizări:

  • În Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), orice decizie privitoare la studenți se ia transparent, prin consultarea forurilor de reprezentare a acestora și în parteneriat cu aceștia. Uneori însă pot să mai apară diferențe de interpretare în unele zone academice, de aceea reiterăm aici principalele idei.
  • Actualizarea nivelului taxelor de școlarizare nu reprezintă o simplă decizie de oportunitate, ci are la bază o obligație legală. Astfel, potrivit art. 3 din OUG 133/2000 cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxei de școlarizare se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice ale şcolarizării. Această obligație este reflectată și în Contractul instituțional aferent anului în curs, care stipulează, la pct. 8.2, obligația Universității de a asigura o corelație adecvată între taxele percepute și finanțarea acordată de la buget. Aceste lucruri au fost semnalate Universității în timpul diverselor evaluări instituționale/academice. În condițiile în care de un deceniu larga majoritate a facultăților UBB nu a modificat taxele, iar în timpul pandemiei procesul de actualizare a taxelor a fost suspendat, se înregistrează deja un decalaj important între nivelul alocației bugetare și cel al taxelor de școlarizare.
  • Senatul UBB a adoptat taxele propuse în unanimitate, în condițiile în care din acest for fac parte 27 de studenți senatori, iar în timpul discuțiilor din facultăți, nu au existat luări de poziții care să ajungă la nivelul conducerii Universității.
  • Taxele de școlarizare, așa cum au fost modificate, se aplică doar studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2023/2024, astfel încât contractele de școlarizare aflate în curs de derulare nu sunt afectate.  În plus, și pentru noii studenți, taxele se aplică timp un an, apoi, în funcție de notele obținute existând posibilitatea de a trece în regim de buget (fără taxe). Mai mult, așa cum au remarcat și alți reprezentanți ai studenților, UBB are adesea unele din cele mai mici taxe prin raportare la universitățile din țară cu un rang academic similar, chiar după creșterea propusă, și printre cele mai mici taxe la cazarea în căminele studențești, ceea ce reflectă angajamentul UBB pentru excelența incluzivă.


Lasă un răspuns

Site creat de