Politic

Taxele pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere se pot plăti şi online

Paşapoarte Cluj

MAI diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament în conturile deschise de către Instituția Prefectului – judeţul Cluj pentru cele două servicii comunitare.

Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, din localitatea Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 19 (la ghişeele pentru Persoane Fizice) sau la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a judeţului Cluj.

Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Datele de identificare ale Instituţiei Prefectului – judeţul Cluj necesare efectuării plăţilor sunt:

–  Instituţia Prefectului – judeţul Cluj

–  Cod de înregistrare fiscală: 4288012

Pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Cluj, în contul RO 86 TREZ 216502602X033745:

Taxe specifice:

  • PAŞAPORT SIMPLU TEMPORAR:

219 LEI, chitanta originala, pe numele si CNP-ul titularului.

  • PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC:

283 lei pentru persoanele peste 12 ani, chitanţă originală, pe numele şi CNP-ul titularului;

258 lei pentru persoanele sub 12 ani, chitanţă originală, pe numele şi CNP-ul titularului;

Pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a judeţului Cluj, în contul RO 69 TERZ 216502601X033744:

Taxe specifice:

  • TAXĂ AUTORIZARE PROVIZORIE : 13 lei
  • TAXĂ PERMIS DE CONDUCERE: 68 lei
  • TAXĂ CERTIFICAT ÎNMATRICULARE : 37 lei

Informaţiile care trebuie completate de solicitanţi pe documentele de plată sunt:

– CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,

– contul IBAN,

– codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma și tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și a pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal este necesară prezentarea ca document doveditor al plății factura aferentă emisă de oficiul poștal. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.Lasă un răspuns

Site creat de