De Vazut, Important

Tehnologii inovative implementate la Cluj-Napoca de Centrul de Cercetare ETReC al UTCN

Tehnologii inovative implementate la Cluj-Napoca de centrul de cercetare ETReC al Universităţii Tehnice

Sectorul construcțiilor rezidențiale, publice și private comerciale este responsabil pentru 40% din energia consumată și 36% din emisiile de carbon din UE, conform statisticilor.

Aproximativ o treime din fondul de clădiri existent este reprezentat de cele mai vechi de 50 de ani, cu performanțe termice scăzute, care nu utilizează energie provenită din surse regenerabile decât într-o proporție foarte mică. Uniunea Europeană a stabilit obiective energetice ambițioase pentru a rămâne în fruntea domeniului energiei curate, urmărind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de anul 1990 și atingerea unei cote de cel puțin 32% energie din surse regenerabile, până în 2030.

Laboratorul de Cercetare în Metode Numerice (LCMN) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) în curs de transformare în Centrul de Cercetare pentru Tranziție Energetică (ETReC) se implică activ în cadrul programelor de cercetare din sfera managementului energetic, surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice. Echipa LCMN, coordonată de către prof. dr. ing. mat. Dan Doru MICU, este formată din 19 cercetători științifici din cadrul Facultății de Inginerie Electrică.

Dintre cele 26 proiecte de cercetare Horizon 2020 implementate la nivelul UTCN, echipa LCMN a câștigat și implementat 5 dintre acestea, în cuantum de 12% din fondurile absorbite la nivel de universitate.

Unul dintre proiectele aflate în curs de implementare și care pune Cluj-Napoca pe harta europeană a cercetării științifice inovative cu aplicare la nivel de proiect pilot demonstrativ este “Renewable, Cogeneration and Storage Technologies Integration for Energy-Autonomous Buildings” (RE-cognition).

RE-cognition este un proiect de cercetare și inovare finanțat de Uniunea Europeană pentru o perioadă de 3 ani, în care sunt implicați 15 parteneri din 7 state europene.

Proiectul are deja în curs de dezvoltare și implementare surse regenerabile de energie, cum ar fi turbine eoliene axiale potrivite pentru viteze reduse ale vântului, panouri fotovoltaice integrate, montate pe fațada clădirii și o unitate de cogenerare de înaltă eficiență cu emisii reduse, care poate produce simultan căldură și electricitate și vor fi testate în diferite locații experimentale din Europa.

Tehnologii inovative implementate la Cluj NapocaComplexul de Natație al UTCN este una dintre locațiile în care se vor implementa, testa și valida aceste noi tehnologii și inovații din cadrul proiectului. Beneficiile vor fi resimțite și de către comunitatea locală, având în vedere că la Complexul de Natație se va monta o stație de încărcare pentru vehicule electrice alimentată și cu energie produsă din surse regenerabile locale, respectiv cu circulație bidirecțională a energiei.

Principala ambiție a RE-cognition este de a dezvolta o soluție integrată durabilă și adaptabilă la schimbările tehnologice, care vizează maximizarea utilizării energiei produse local de tehnologiile de energie regenerabilă la nivel de clădire și reducerea implicită și explicită a costurilor induse pentru tranziția către clădirii cu consum de energie aproape zero.

De asemenea, echipa LCMN sprijină mediul economic și de afaceri național prin organizarea de programe de formare pentru creșterea și dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților în domeniul eficienței energetice, precum și prin oferirea de suport pentru implementarea unor măsuri specifice eficienței energetice. Astfel, angajații IMM-urilor din România pot beneficia de cursul postuniversitar gratuit “Eficiență și sustenabilitate energetică pentru manageri energetici din IMM” organizat în cadrul proiectului „A holistic framework for Empowering SME’s capacity to increase their energy efficiency(SMEmPower Efficiency).

O atenție aparte este acordată și IMM-urilor din cadrul parcurilor industriale. Prin proiectul “Generate energy efficient acting and results at small & medium enterprises(Gear@SME), echipa LCMN urmărește creșterea capabilității acestora în implementarea unor măsuri colective de eficiență energetică.Lasă un răspuns

Site creat de