Politic

Transmisiune LIVE – Sedinta Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

sedinta consiliu cluj

Potrivit Dispoziţiei nr. 2548 din 30.06.2016 se convoaca, in şedinţa ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de miercuri, 6.07.2016, ora 15, in Sala de sticla de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti in Comisia de vanzare a spatiilor proprietate privata a statutului sau a unitaţilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical precum si in Comisia de contestaţie.
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, conform Legii nr. 550/2002.
 4. Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti in Comisia pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-monument istoric.
 5. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fond de stat.
 6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere.
 7. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu alta destinatie.

 8. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vanzarea locuintelor din fondul locativ de stat.
 9. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de vanzare a terenurilor curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curti detinute cu contracte de inchiriere de catre proprietarii spatiilor cu alta destinatie dobandite in baza Hotararii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, mostenitorilor acestora/cumparatorilor subsecventi.
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 586/2013 (Regulamentul de vanzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere in participatiune, apartinand domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, in favoarea titularilor acestora si constituirea Comisiei de vanzare), modificata prin Hotararea nr. 201/2016
 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 382/2015 (aprobarea solicitarii de trecere a terenului in suprafata de 53.457 mp, aferent ”Parcului Feroviarilor”, situat in municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statutului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).
 12. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei imobilului teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Carpati nr. 14.
 13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de inscriere a suprafetei si modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren-curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 36.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate in municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 si 320267.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala, str. Ghioceilor nr. 9; beneficiari: Bodea Vasile si Bodea Viorica.
 17. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).
 18. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Socului).
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.
 20. Proiect de hotarare privind completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum si modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotararea nr. 343/2016 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 389/2016.
 21. Proiect de hotarare privind acordarea unei ”diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.
 22. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Torok Francisc si altii, inregistrata sub nr. 270592/1 din 16.06.2016.
 23. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Asociatia pentru protectia urbanistica a Clujului, inregistrata sub nr. 270605/1 din 16.06.2016.
 24. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Oltean Ioan Cristian si Oltean Sanda Adina, inregistrata sub nr. 59625 din 13.02.2015.
 25. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Pop Septimiu, inregistrata sub nr. 158865/3 din 27.04.2015.
 26. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Dragan Anca, inregistrata sub nr. 241513/43 din 25.06.2015.
 27. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Moise Lucia-Lia si altii, inregistrata sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.
 28. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Hintea Calin Emilian si Hintea Cristina Maria, inregistrata sub nr. 456572/1 din 9.12.2015.
 29. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Kocsis Sandor si Kocsis Judit-Anna, inregistrata sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.
 30. Informare privind Plangerea prealabila formulata de S.C. ICPIAF S.A., inregistrata sub nr. 77587/43 din 24.02.2016.
 31. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Rusu Cristina Maria Alis si Rusu Georgeta Adela Tatiana, inregistrata sub nr. 81717/3 din 26.02.2016.
 32. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Gavris Gelu, inregistrata sub nr. 6532/43 din 7.01.2016.
 33. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Tarta Cornel Florin, inregistrata sub nr. 56271/43 din 10.02.2016.
 34. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Darlea Puiu-Chivu si Balea Ionut Daniel, inregistrata sub nr. 84180/3 din 29.02.2016.
 35. Informare privind Plangerea prealabila formulata de Stana Teodor Alin, inregistrata sub nr. 83548/3 din 25.02.2016.
 36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru instituire subzona S_Is – Calea Baciului nr. 2-4; beneficiara: S.C. Amera Tower S.R.L.
 37. Proiect de hotarare privind incheierea unui Act Aditional, la contractul de delegare a gestiunii cu nr. 53590/443/7.07.2006, privind concesionarea serviciilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie a Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotararea nr. 184/2006, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 si ale Hotararii nr. 350/2015.
 38. Proiect de hotarare privind reconfirmarea candidaturii si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 in vederea participarii Municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene ”Capitala Europeana a Culturii” pentru anul 2021 in Romania.
 39. Proiect de hotarare privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca, parte componenta a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobata prin Hotararea nr. 315/2015, in vederea participarii Municipiului Cluj-Napoca la actiunea Uniunii Europene ”Capitala Europeana a Culturii” pentru anul 2021 in Romania.
 40. Diverse.


Lasă un răspuns

Site creat de